היום הראשון לטיול - 13.3.15 מצופר להר דרגה ומעוק נחל צבירה

מבט מקרוב

מבט מרחוק

היום השני לטיול - 14.3.15 הר מסור, נחל מסור.

מבט מרחוק

מבט מקרוב

עם "שפירית" למזרח הר הנגב , 13.3.15 מצופר להר דרגה ומעוק נחל צבירה. 14.3.15 הר מסור, נחל מסור.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.