Family Wiki
Advertisement

היה לי געגועים לויקיפדיה העברית. היו לי סיבות טובות לא לשוב אל ציבור המשתמשים. אך החיבה הטבעית שלי לאנציקלופדיה גברה. מצאתי כי בערכים רבים, בתחומים המוכרים לי, יש צורך בעדכונים. לצערי הדבר מתאפשר לי רק חלקית, אבל אני ממשיך להיות אופטימי.

אתייחס לסוגיות אחדות הנוגעות לויקיפדיה באופן כללי.

הקוד הפתוח[]

עם שובי לויקיפדיה נתקלתי בשיבוש מכוון בדפי הערכים (לצערי עד לרגע זה הוא קיים) דוגמא אפשרות זו קיימת, היות והתוכנה של הויקיפדיה היא מסוג "הקוד הפתוח". אפשר רק להודות למשבש - אשר שמו ידוע - שלא יפגע יותר במפעל הויקיפדיה.

נזכרתי בהרצאה ששמעתי מנציב מס הכנסה לשעבר, באוניברסיטה העברית בירושלים, במסגרת לימודי מינהל עסקים. מול מאות אנשים העוסקים במציאת שיטות להעלמות מס ניצבת קבוצה קטנה של פקידים המנסה למנוע זאת. כאשר הם מצליחים לאתר שיטות, עuברות שנים אחדות עד אשר מנטרלים אותם. בינתיים ממציאים שיטות חדשות וכך הלאה. למעשה לא ניתן להתגבר על אלו המוצאים שיטות כיצד לא לשלם מיסים.

במקרה של תוכנות עם "קוד פתוח", קל לפגוע במסדי הנתונים של ארגונים המבוססים על הפתיחות. די במומחים בודדים, עם מוטיבציה גבוהה וכישרון לא-גדול במיוחד, העלולים לשבש את המידע הכלול בדפי הויקיפדיה.

אוסיף עוד שיש די אנשים, אשר עזבו את הויקיפדיה, מרצונם או לא מרצונם, שיש להם מוטיבציה לפגוע.

הבסיס הכלכלי[]

ההוצאה הכספית הגדולה של הויקיפדיה, אם הבנתי טוב, היא על השימוש בחוות השרתים. עד היום, ההכנסות באות בעיקר מתרומות.

היה לי מעט נסיון בנושא, במוסד שתרם רבות למוסדות ציבוריים. מדובר בנושא שבו יש משקל רחב ל"אופנה". התרומות הולכות לפי דעת הקהל, המוסד תורם לארגון, אשר יזכה אותו בפופולריות. בזמנו אחד הארגונים שזכה לתרומות גדולות היה "הועד למען החייל" וארגונים הקרובים אליו.

בסיס כזה לקיום אינו יציב ועלול להיפגע עם כל משוב רוח.

יש לי אתר ב:wikia המבוסס על פרסומת (אגב, הבעלות על האתר הוא של יוזמי הויקיפדיה). לא נעים להציג נושא, למשל בנושא יהדות ולמצוא בשולי הדף פרסומת למזון לא-כשר. אבל זה המחיר.

אני מעריך שגם הויקיפדיה תלך לכיוון המסחרי וזה רק עניין של זמן.

מכאן אני מבין את הלהט בנושא "זכויות יוצרים", המקפידים שכל המובא בויקיפדיה יהיה חופשי לשימוש מסחרי !

Advertisement