Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


המקור: אתר בית יגאל אלון אדם בגליל - מקור ידע

ישוב קהילתי בגליל העליון, מעל אפיק נחל חצור, כ- 5 ק"מ צפונית מזרחית לצפת. לצד כביש היורד מצפת, וביריה, לחצור. הוקם בשנת 1980 במסגרת הקמת ה"מצפים" בגליל. יושב על שרידי ישוב יהודי קדום בעל שם זהה. לפי מסורת מקומית נמצא בסמוך לקבר יונתן בן עוזיאל הנחשב לאחד מחשובי קברי הצדיקים בגליל.

עמוקה היתה מיועדת להיות "מצפור", ישוב קטנטן של עד 15 משפחות. בפועל חיות ביישוב כ-54 משפחות ובסך הכול כ-230 נפשות המתפרנסות מתיירות וממקצועות חופשיים לפי התוכנית הוא יורחב עד ל-100 משפחות, אף-כי חלק גדול מהתושבים רוצה לשמור על ישוב קטן יותר, המשתלב יפה בנוף הטבעי.


הישוב מקיים חיי קהילה יפים, בפעילות התנדבותית. חג מקומי אהוב הוא שבועות. מספר חבר: "עמוקה, כל הטוב שבה מתגלה בחג השבועות. כולם באים, פעילים, הילדים מופיעים, פיקניק על הדשא, ממש אידיליה. בלי פינות. קבוצת אנשים מאוד מעורבת, ישראלית, חוגגת בישוב שלה, שהצליח."

הפרנסה מעבודה בחוץ ומתיירות - חדרי אירוח.

עמוקה וסיפורי הנוסעים[]

רבי משה באסולה ביקר בעמוקה בין השנים 1521 - 1523 וכתב: "רכבתי עם יהודי אחד לעשות סיבוב לראות כל הגליל העליון והצדיקים אשר בו..באנו לעמוקה, מקום כשמו כן הוא, עולה להר גבוה מאד ואח"כ יורדים בעמק ושם כפר כ-60 בתים ואין שם יהודים".

ויקטור גרן מתאר את הכפר המוסלמי בסוף המאה ה- 19: "עמוקה כפר קטן בבקעה קטנה,יושבים בו אלג'ירים אחדים ששרתו לפנים בצבאו של עבד אל קאדר והתנחלו באתר זה".

אתרים הסביבה[]

קישורים חיצוניים[]

Advertisement