Family Wiki
Advertisement

עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו נאמר במסכת אבות והוא "...עמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו." [1]. מניין הנסיונות נעשה באופנים אחדים במדרשי חז"ל. תמימות דעים נמצא רק בשש מקרים בין המקורות הבאים: אבות דר"נ [2] -גירסת המאירי, רע"ב ומדר"ש, אבות דר"ג - נוסחת הספרים וכן בתפא"י [3], פרקי דרבי אליעזר - להלן:"(בר"ת: פדר"א" [4], מדרש תהילים [5] , מדרש הגדול [6] ורבינו יונה[7][8]

פרקי דרבי אליעזר[]

בפדר"א הובא הגירסה המפורטת ביותר של הנסיונות. וכך כתב פרופ' חננאל מאק במאמרו:ניסיונותיו של אברהם אבינו – מקרא, משנה, אגדה, פיוט ופירוש לפיוט [9]: "בחיבור כעין-מדרשי של פדר"א הוצגו עשרת הניסיונות כמערכת בת חמישה זוגות. הוא עיצב הכול במתכונת לשונית וספרותית האופיינית לו ולא הותיר כל ספק בדבר מהותם וסדרם של הניסיונות."

לפי פדר"א התרחש הניסיון הראשון מיד כשנולד אברהם, כאשר "ביקשו גדולי נמרוד להרגו ונחבא מתחת לארץ י"ג שנים". הניסיון השני אירע לאברהם הבוגר, כש"נתנוהו בבית האסורים עשר שנים" ולאחריהן "נתנוהו בכבשן האש ומלך הכבוד פשט יד ימינו והצילו". בניסיון השלישי "טלטלו [הקב"ה] מבית אביו... והביאו לחרן". גם הניסיונות שלאחר מכן תואמים את סדר המאורעות המפורט בתורה: הרעב הכבד, לקיחת שרה לבית פרעה ("וכי יש לך אדם שרואה שאשתו נלקחת לאיש אחר ואינו קורע את בגדיו?"), מלחמת ארבעת המלכים, ההתגלות במחזה וברית בין הבתרים, המילה, שילוח הגר וישמעאל ולבסוף – העקֵדה. אלא שמידת התעניינותו של בעל הפרקים בניסיונות אלה מגוונת מאוד. ספירת שורות הדפוס בקטעי המדרש מגלה שלכל אחד מחמשת הניסיונות הראשונים הקדיש הדרשן בין שתיים לחמש שורות. לניסיון החמישי (לקיחת שרה) הוקדשו 34 שורות, ולשישי (מלחמת המלכים) – 40 שורות. בניסיון השביעי יורד המספר ל-15, אבל בשלושת האחרונים מטפל הדרשן בהרחבה רבה: ניסיון המילה נדון על פני יותר מ-100 שורות, שילוח ישמעאל והגר – כ-90 שורות, ואילו ניסיון העקדה תופס כאן 105 שורות דפוס!

וכצפוי: הדיון המדרשי בשלוש פרשיות אלה מתפתח והולך למחוזות רבים ומגוונים: אמונה, פרשנות, פסיכולוגיה, היסטוריה וגאולת ישראל. אולי יש להסביר את העיסוק הנרחב בשילוח הגר וישמעאל בכך שפרקי דרבי אליעזר נוצר ככל הידוע בסביבה מוסלמית.

תמימות הדעים[]

חז"ל סברו כי יש באירועים הבאים נסיונות שבהן נתנסה אברהם אבינו:

 1. לך לך מארצך - "וַיֹּאמֶר ה' אֶל-אַבְרָם, לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ| [10]. פדר"א ביאר שהטילטול מבית אביו וממשפחתו לחרן - ושם מתו אביו ואימו - ןמשם לארץ ישראל "קשה הוא לאדם יותר מכל". הרמב"ם כתב על הנסיון הזה שהוא היה עבור אברהם אבינו כמו ה"גלות" ! שכן הוא נאלץ לעזוב את מולדתו. רבינו יונה ציין אף הוא נקודה זו "שציווהו לצאת מארצו".
 2. לקיחת שרה לפרעה - "וַיֹּאמֶר, אֶל-שָׂרַי אִשְׁתּוֹ, הִנֵּה-נָא יָדַעְתִּי, כִּי אִשָּׁה יְפַת-מַרְאֶה אָתְּ...[11]. פדר"א כתב "וכי יש אדם שרואה שאשתו נלקחה לאיש אחר ואינו קורע את בגדיו, אלא בעצב לקחה שלא קרב עליה".
 3. מלחמת המלכים ושביית לוט - "וַיִּשְׁמַע אַבְרָם, כִּי נִשְׁבָּה אָחִיו; וַיָּרֶק אֶת-חֲנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ..." [12]. פדר"א מרחיב את היריעה וסבור כי המלכים חשבו קודם ללהרוג את לוט ואחר-כך את אברהם.
 4. ברית המילה - "וּנְמַלְתֶּם, אֵת בְּשַׂר עָרְלַתְכֶם; וְהָיָה לְאוֹת בְּרִית, בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם" [13]. פדר"א בדעה כי הציווי לאברהם למול את בשרו בגיל 99, הביא לכל כי יהיה "תמים" - רק הסרת הערלה, הטמאה מכל הטומאות איפשרה זאת.
 5. גירוש הגר וישמעאל - "וַיֵּרַע הַדָּבָר מְאֹד, בְּעֵינֵי אַבְרָהָם, עַל, אוֹדֹת בְּנוֹ" [14] פדר"א סבר כי מכל הרעות שבאו על אברהם זו הייתה הקשה ביותר.
 6. עקידת יצחק - הוא נסיון המקובל על כולם שהוא הגדול שבכולם.

שאר המקרים[]

אשר לשאר המקרים, יש פרשנים המונים אותם ויש שאינם מונים אותן.

 1. היציאה מאור כשדים וההשלכה לכבשן האש.
 2. הרעב בארץ. הפדר"א כתב שמיום שנבראו שמים וארץ לא בא רעב אלא בימי אברהם ולא בכל הארצות אלא רק בארץ כנען והמטרה הייתה לנסותו ולהורידו למצרים שנאמר:"וַיְהִי רָעָב, בָּאָרֶץ; וַיֵּרֶד אַבְרָם מִצְרַיְמָה לָגוּר שָׁם.."[15]
 3. ברית בין הבתרים - לפי פדר"א כי הקב"ה הראה לאברהם איך המלכויות והמושלים אובדים.
 4. לקיחת הגר לאשה - לפי מדרש תהילים :"בֹּא-נָא אֶל-שִׁפְחָתִי, אוּלַי אִבָּנֶה מִמֶּנָּה" [16]
 5. לקיחת שרה לאבימלך - המהר"ל כתב שכשם שבטח שיציל אותו מבית פרעה כן בטח כי יינצל מבית אבימלך.
 6. קבורת שרה - הובא בתור נסיון אצל רבינו יונה שנאמר :"קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ, לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ: כִּי לְךָ, אֶתְּנֶנָּה" [17] וכאשר שרה מתה "לא מצא מקום לקברה עד שקנאו ולא הרהר"

מעשי אבות סימן לבנים[]

הפרשנים רואים בנסיונות לקח לעם ישראל. רש" כתב כי הוא עמד בנסיונות "ולא הרהר אחר מידותיו ית' מרוב אהבתו". אבות דרבי נתן סבר שנגד עשרת הנסיונות נעשו לבני-ישראל "עשרה ניסים לבניו במצרים". במדרש תהילים נאמר ומה שכרו: "מגן הוא לכל החוסים בו" -למה הכוונה "אנכי מגן לך" [18] "ואומות העולם אומרים למה הקב"ה מחבב את אברהם והצילו, כפי שהובא במדרש רבה: ורבנן אמרי: חדא, לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר: ירדתי לכבשן האש ונצלתי, ירדתי למלחמת המלכים ונצלתי, תאמר שנתקבלתי שכרי בעולם הזה ואין לי כלום לעתיד לבא?! אמר הקדוש ברוך הוא: אל תירא, אנכי מגן לך! וכל מה שעשיתי עמך בעולם הזה, חנם עשיתי עמך, אבל שכרך מתוקן לעתיד לבא, שכרך הרבה מאד! היך מה דאת אמר : "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך" [19]

ומדרש תהילים סיים אפילו אומר לו שיקח ויקרחב את בנו לשמי, הוא שומע לי - לכך אני מגינו "מגן לכל החוסים בו" (לעיל) ולמחר בניו מברכין בתפילה:"ברוך אתה ה' מגן אברהם".

הערות שוליים[]

 1. ה',ב'
 2. ל"ז
 3. שם
 4. פרקים כ"ו-ל"א פיוט לר"ה (שחרית ליום ב', רש"י ומהר"ל
 5. י"ח
 6. רמב"ם, תנחומא וירא כ"ב
 7. אבות שם, מגן אבות, ר' יוף יעב"ץ
 8. המקורות לוקטו על-ידי הרב יאיר הס מישיבת קדומים
 9. דף שבועי לפרשת השבוע בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן לראש השנה תשס"ט
 10. ספר בראשית, י"ב,א'
 11. שם, י"ב,י"א
 12. שם,י"ד,י"ד
 13. שם, י"ז,י"א
 14. שם' כ"א,י"א
 15. שם,י"ב,י'
 16. שם, ט"ז,ב'
 17. שם, י"ז,י"ג
 18. שם, ט"ו,א'
 19. תהלים לא
Advertisement