מחנה הפליטים פרעה ליד תל תרצה מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

פארעה כוללת מצודה תחנת משטרה בריטית מהתקופה הבריטית הבנויה בסגנון "טיגרט". שימש את צ.ה.ל בתור מחנה מעצר.

המצודה חולשת על צומת הדרכים הראשית באזור זה על הדרך העולה לכון שכם. והמשכה לכון בקעת הירדן. ולכון צפון. ועל מקורות המים עינות בידן.

היא נמצאת כיום בפאתי מחנה הפליטים אל-פרעה . כמו העיר תרצה שישבה גם היא בקרבה ושלטה על מעבר הדרכים החשוב הזה. גם הבריטים דאגו לשמירה ושליטה על המקום.

המקור:עמוד ענן

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.