יש הטוענים כי מדובר באירוע המכונה פורים של סירקוזה ראו שם הדיון.

המקור הוא: פורים סרגוסה בספר ספורים נפלאים מאת הרב יוסף הלל קעניג, באתר Hebrew Books.

Purim saragusa.PNG
Purim saragusa 3.PNG
Purim saragusa 2.PNG
Purim saragusa 1.PNG

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.