Family Wiki
Advertisement
פיוטים_חקוקים_באבן_מיזם_להצלת_כתובות_במצבות_איטליה

פיוטים חקוקים באבן מיזם להצלת כתובות במצבות איטליה

פיוטים חקוקים באבן: מיזם להצלת כתובות במצבות איטליה - הרצאה בשפה האנגלית אשר ניתנה על-ידי פרופ' פראני מאוניברסיטת בולוניה באוניברסיטת תל-אביב ביום 12 במאי 2010 אירוע שהתקיים במרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן, אוניברסיטת תל אביב.

המרצה: מאורו פרני, אוניברסיטת בולוניה בכנס בנושא : "מוות, קבורה ואבל בקהילות האשכנזיות מימי הביניים המוקדמים ועד לראשית התקופה המודרנית "

מבוא להרצאה[]

לדעתו איטליה תרמה רבות לתרבות היהודית במאות הראשונה עד המאה השביעית וכן בתקופת הבארוק. הספרות המסורתית היהודית הגיע לאירופה דרך איטליה וידועים מרכזי התרבות היהודית בדרום איטליה : בארי ואוטורונטו.

למרות שיהדות איטליה לא הצטיינה בגודלה, הרי בתרומתה לתרבות היה לה משקל רב. הדבר בא ליד ביטוי בתקופת הרנסנס וההומניזם. באיטליה נוצרה כמחצית מאוצרות התרבות היהודית המצויים במוזיאונים ובאוספים בעולם.

במחצית הדרומית של איטליה נמצא אוסף אפיגרפיה (כתובות וסימנים) גדול מראשית האלף הראשון ועד 1540: המימצאים פזורים בסרדיניה, ונוסה (דרום איטליה), סיציליה וכמובן ברומא וסביבתה. לאחר גירוש היהודים מדרום איטליה, נוצרו מימצאים נוספים במרכז חצי האי ובצפונה. לכן בתי הקברות שנשמרו נמצאים באזורים אלה (יצויין בית הקברות היהודי באנקונה - אולי העתיק באיטליה וכמובן בית הקברות העתיק בלידו די ונציה).

חשיבות המצבות היא בכך שמהם אנו מקבלים פרטים על אנשים, אשר עליהם אין מקור כתוב. המקורות הכתובים מתיחסים למנהיגי הקהילות ולאנשים עשירים - בין השאר בנקאיים.

על בתי הקברות[]

המצבות בבתי הקברות באיטליה ניזוקו בחמישים השנים האחרונות יותר מאשר בחמש מאות השנים שחלפו. הסיבות הן: זיהום אויר, גשם חומצי וכן חומר הגלם. השימוש בשיש מובחר כמו Istria Stone היה מוגבל למחוז מארקה וביחוד באנקונה.

בספר ספר חיי יהודה לר' יהודה אריה ממודינא נאמר כי נהוג לכתוב על המצבות קטעים בפרוזה ובשירה, לציין את תכונות הנפטר ואת מועד פטירתו.

(עד כאן 12 דקות מתוך 70

Advertisement