Family Wiki
Advertisement

(הערך נכתב יל-ידי אדם שאינו חפץ להזהות ואיני יודע עליו דבר - אני משאיר את הערך היות ויש בו חשיבות. עם זאת, נא להזהר בשימוש במידע)

שלום רב!

הכרתי במקום עבודתי אדם אשר סיפר לי כי אחיו מכור לסמים קשים ואשתו אושפזה בבית חולים לחולי נפש, היו בביתם 2 ילדים הגדול בן 13 והקטן בגן חובה, הילדים גרו בבית ההורים עד אשר לשכת הרווחה גילתה כי הם מוזנחים ביותר (לפעמים לא אכלו ימים שלמים, נאלצו לחפש בדלי סגריות לאביהם ברחוב בשעות הלילה, הילדים ראו כיצד האב מזריק סמים, התקפי זעם של האם...,עצוב ממש עצוב) הילדים נלקחו לפנימייה באזור המרכז ושם הם נמצאים כיום (בכדי לאמת את הסיפור התקשרתי ללשכת הרווחה באזור מגוריהם והעובדת הסוציאלית אכן אמרה כי הילדים אומללים ונלקחו לפנימייה וכי אף אחד לא היה מוכן לאמץ אותם), משיחה שערכתי עם הילדים, מסתבר כי, אינם מרוצים מהפנימייה (בית יתומים – לילדים ממשפחות בעלי סיכון), שוחחתי על כך עם הוריי הילדים ולמעשה אין עם מי לדבר, וכן עם העו"ס, והסברתי לה כי ערכתי בירורים וגילתי פנימייה בעל שם טוב, מנוהלת ע"י אנשים עם לב חם, אשר רואים במקום זה כשליחות של ממש, שליחות של מצווה, ולא רק מקור פרנסה, נציין כי הפער ממש מהותי בין מחנך אשר רואה את מקום עבודתו כמקור פרנסה לבין מחנך אשר רואה את מקור עבודתו כעשיית חסד לילדי ישראל מעבר למקור פרנסה, שם הפנימייה אשר המליצו עבורה המלצות חמות נקראת "אור שמחה" – והיא ממוקמת בכפר חב"ד, שוחחתי עם מנהל הפנימייה מר קלין בטל:03-9606137 והוא יעשה את ההשתדלות מצידו לקבלת הילדים (המקום אומנם מקום דתי אך אינו כפיתי ומשתדל להעביר את התכנים באופן המתקבל אצל הילדים ובכך הילדים, מטבע הדברים, שואבים כח נפשי מהאמונה), אנו תפילה כי הילדים יצליחו בחייהם ויזכו לפגוש יהודים טובים אשר יסיעו להם.

– נציין כי לעובדים הסוציאליים יש עבודה רבה ואין יחס בין מספר עו"ס לבין מקרי הרווחה הקיימים בארצנו כך שאסור להאשים אותם בצער הנגרם לילדים המפונים לעתים למוסדות (פנימיות, בתי יתומים) שאינם מתאימים.

כתבתי שורות אלו כי נוכחתי לדעת, לצערנו, שישנם לא מעט יהודים אשר מחפשים פנימייה/בית יתומים לילדים שהם קרובי משפחה עבורם וזקוקים להכוונה, לכן חשוב מאוד לבדוק היטב היטב את המקום אליו נשלחים ופשוט לא לסמוך על מוסדות הרווחה שאינם עומדים בנטל.

Advertisement