Family Wiki
Advertisement

F0 0244 0000 PNKSVEAD.jpg

פנקס ועד ק"ק איטאליאני בוויניציאהת"ד-תע"א מאת:דניאל קארפי יצא לאור ע"י הוצאת מכון בן צבי, בשנת 2003.

הספר כולל "פרוטוקולים" של הנהלת קהילת וונציה. לפי סדר כרונולוגי מופיעות ההחלות שהתקבלו: סדרי התפילה בעיקר אך גם נושאים אחרים.

התמונה שעולה היא שבחיי הגאטו היה סדר ומשמעת והקהילה היהודית ידעה לארגן את עצמה. בוונציה היהודית זה לא היה פשוט שכן היו 4 "קהילו - משנה": האשכנזית - המקורית בגאטו, האעטלקית - הויתיקה בוונתיה, הספרדית והלבנטית - החדשה ביותר.

עמוד מקורי מראשית הספר[]

עמוד מראשי הפנקס.jpg

המבוא[]

מבוא וונציה הקהילה.jpg
Advertisement