Family Wiki
Advertisement

פעמונית קיפחת - קדומים - ניסן תשע"ב - זוהה בעזרת פורום צמחי בר של תפוז

פעמונית קיפחת - גבעת רש"י

פעמונית קיפחת הגן הבוטני של פיזה

פַּעֲמוֹנִית קִפַּחַת(Campanula rapunculus) היא עשבוני רב-שנתי זקוף, גבוה, בלתי מסתעף . הגבעול מגיע לגובה של 70 ס"מ ויותר, נושא פרחים כמעט לכל אורכו. גדל בבתי גידול טבעיים: ים-תיכוני, בתות הספר, והר החרמון צמחיית ארץ ישראל ברשת.

מצוייה למכירה במשתלות משתלת גבעת ברנר. נאמר האתר שנדרש אור שמש מלא. הצמח שצולם גדל בצל.

פריחה[]

פעמונית קיפחת פורחת מאוחר באביב, מאפריל עד יוני. צבע הכותרת סגול חיוור. האבקנים והצלקות לבנים.

תפוצה[]

פעמונית קיפחת גדלה בבתה, בחורש ובמדרונות סלעיים. זה צמח שכיח ובולט לעין. הוא נפוץ בכל אזורי צפון הארץ ומרכזה. תפוצתו העולמית רחבה, סביב הים התיכון והרחק צפונה ומזרחה.

פעמונית מיוצגת בכל העולם, כולל ביבשות צפוניות וקרות, אך רוב מיניה מצויים בחצי כדור הארץ הצפוני, במיוחד באזור הים התיכון.(מהויקיפדיה הכללית)

לקריאה נוספת[]

מייק לבנה באתר פרחים וצמחי בר של ארץ ישראל

גלריית תמונות מקדומים[]

Advertisement