Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

בית הכנסת צילם: משתמש:Slav4

פעמי תש"ז הינו מושב בעל אוכלוסיה מעורבת, המונה כ- 90 משפחות. במושב נהנים מחיי קהילה מגוונים בין חילונים ודתיים, כל אחד חי את חייו וזוכה לכבוד משכנו.

במושב: מקווה, בית כנסת, גני משחקים, צרכניה ומגרש כדורסל וכדורגל.

בית-עם-המשמש לפעילות לילדים ונוער, מסיבות וערבי תרבות.

ממוצע הגילאים בישוב 30-50.

תולדות הישוב[]

הישוב נוסד במאי 1953 ונקרא על שם על שם 11 הנקודות שהוקמו במוצאי יום כיפור שנת תש"ז, במסגרת מבצע חומה ומגדל.

תהליך עלייה לקרקע: המתיישבים שהובאו בקבוצות משפחתיות ממרכזי הקליטה שבזמנו נקראו מחנות עלייה הקימו את המושב.


חינוך[]

ביישוב מערכת רחבה של גני ילדים לילדי המושב ומושבים שכנים.

בית ספר יסודי אזורי במבועים.

בית ספר תיכון אזורי קהילתי במרחבים.

לציבור הדתי בית-ספר תיכון בנתיבות ובאר-שבע.

בית-ספר פתוח דתי-חילוני (יפתח בשנה הבאה בנתיבות)

התלמידים לומדים בסביבה כפרית ומטופחת, באווירה נינוחה.

  • הסעות מבוצעות על-ידי המועצה.


תעסוקה ויזמות בישוב[]

תעסוקה בישוב וסביבתו: בתחום המטעים, החממות והרפתות.

פארק תעשייה נעם נמצא בתהליכי פיתוח, כמו כן במושב מבועים קיים פארק לתעשייה,זעירה, בימים אלה מוקמת חממה לגידול פטריות. אפשרות להשכרת שטחים לחקלאות.

מקצועות חופשיים בנתיבות אופקים וב"ש.

ענפי ייצור בישוב: חממות, רפתות ומטעים.

יזמות בישוב: הקמת חממות לגידול פטריות- בתהליך.המקור:תנועת אור- תנועה להתיישבות בנגב

Advertisement