Family Wiki
Advertisement

לקראת סוף המאה ה-19 הוקמו המושבות הראשונות בגליל - הצפונית שבהן מטולה נוסדה בשנת 1893. אחרי מלחמת העולם הראשונה, בשנת 1917, נמסר האזור לשליטה צרפתית, יחד על לבנון וסוריה. רק בשנת 1926 הופרד מהם השטח שכונה אצבע הגליל (לפי צורתו) והועבר לתחום המנדט הבריטי בארץ ישראל. על מנת לממש את הכללת מקורות נהר הירדן בתחומי הארץ, החל משנת 1939 עלו לגבול הצפוני חמישה ישובים שכונו מצודות אוסישקין.

במלחמת השחרור נסו התושבים הערביים של האזור לארצות השכנות והאזור התמלא בישובים יהודיים, כאשר הגדול שבהם היה לעיר קריית שמונה. הסדרה עוקבת אחרי התפתחות העיר מהיותה "מעברת חלסה", דרך הניסיונות לשלב אותה עם משקי הגליל העליון, התיעוש שבוצע בה, הקמת המכללה, המצב הבטחוני ובפק האחרון יעשה ניסיון לסכם את מצבה לקראת העתיד.

פרקי הסדרה:


לכל אחד מפרקי הסדרה יש ערכים נילווים, אשר הקישורים להם מצויים בערך עצמו

Advertisement