פרקי אבות כהקדמה להגדה של פסח שיעורו של הרב מוטי אלון בצפת]

בעקבות הלימוד שלנו על שבעה באדר יום הזכרון של משה רבינו . משה רבינו מקבל את התורה, כאשר הוא מגיע לסנה. הוא שומע את אלוקים מצווה לו להוציא את בני ישראל ממצרים. ואז, בתשובה, מסתבר כי הקב"ה הוציא אותנו ממצרים. אחרת, היינו נשארים אנו ובני בנינו עבדים לפרעה. היציאה ממצרים תהיה רק בגלל "שאהיה עמך". האלוקות שבי אתה יכול לאפשר את יציאת המצרים. הוא קבל "תורה מסיני" - ה קב"ה יהיה עם משה רבינו בלכתו לפרעה. ואז, כאשר העם יצאו ממצרים, כולם ישמעו את הקב"ה מהר סיני ו"רואים את הקלות והלפידים" - והעם נשאר מרחוק. כולנו יהיו מבחינת משה . בהגדה של פסח אין צורך במשה רבינו ולכן הוא לא מופיע שם. מה הוא מעביר ליהושע בן-נון באהל "לא ימיש ספר התורה". הוא לא מקבל את התורה, אלא את היכולת להיות משה וזה הוא העביר הלאה. וכך ניסינו ללמוד איך מתחילה מסכת אבות. ואולי זו הסיבה מתחילים ללמוד מסכת אבות אחרי חג הפסח. נחכמים של מסכת אבות הם ניצוצות של משה רבינו. לעתיד לבוא יהיו רק חמישה חומשי תורה וספר יהושע - את "הנער אשר לא ימוש מתוך האהל".

שמעון הצדיק[עריכה | עריכת קוד מקור]

הוא התנא הראשון, משיירי הכנסת הגדולה. מקדימים אותם זרובבל, עזרא הסופר. הוא בונה את העמודים של העולם ואומר

Cquote2.svg שמעון הצדיק היה משיירי אנשי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד--על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות החסדים. Cquote1.svg

. הוא העביר את אנשי הכנסת הגדולה מפרס ליוון (הפגישה עם אלסנדר מוקדון).

עזרא הסופר סיפר להם על חג הסוכות, על ראש השנה, בונים את חומות ירושלים. יהושע כהן הגדול רואה את המנורה ומתמנה לבנות את בית המקדש עם זרובבל. עזרא מלמד את התורה. נחמיה בנה את העיר. המלבי"ם סיכם:

  1. עזרא - עמוד התורה
  2. זרובבל - בניית בית המקדש
  3. נחמיה - בניית ירושלים - גמילות חסידים

(הדקה ה-23:00)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.