FANDOM


Hasofer Haim levy

חתני, חיים לוי, שכתב את ספר התורה

A way to beth hacenest

אחי שאול בדרך לטקס הכנסת ספר התורה

DSC04241

הכנסת ספר התורה להיכל - צילמה מלכ פויטונגר ז"ל

The first kriar hatora

דריאה ראשונה התורה

כתיבת ספר התורה ונטורה

כנס לאתר (ראו למטה) ותוכלו לצפות בסרטונים ובתמונות


1. על כתיבת ספר התורה
ביום רביעי, ח' תשרי תשע"א התחלנו בכתיבת ספר תורה על-שם יקירנו שהלכו לעולמם.

יצחק מרדכי ונטורה וחנה מרים לבית טארצ'ינה הי"ד
חיים אריה כהנא וטובה לבית כ"ץ
יעקב לוי ואלגריה לבית אביטבול
יצחק קרצנר ושולמית מרים לבית ונטורה
עמנואלה ונטורה ואייל ונטורה

  • חיים לוי מתחיל את הכתיבה בפסוק ראשון מספר בראשית
  • חיים החל בכתיבה
  • המשפחה צופה בכתיבה

ברכה למארחים
למשפחת לאודון שאירחה אותנו: בפרשת השבוע וזאת הברכה נאמר: ויאמר ה' מסיני בא - (מ"ג,ב'). רש"י מפרש: פתח תחלה בשבחו של מקום ואחר כך פתח בצרכיהם של ישראל. ובשבח שפתח בו יש בו הזכרת זכות לישראל וכל זה דרך ריצוי הוא, כלומר כדאי הם אלו שתחול עליהם ברכה: הכוונה "לשבחו של מקום" הקב"ה ואנו נשתמש בהשאלה: נשבח את משה ואורלי המארחים את בני משפחת ונטורה.

על מצוות כתיבת ספר תורה
ספר החינוך במצווה האחרונה - תרי"ג - כתב שמצווה שכל אחד מישראל ייכתוב לעצמו ספר תורה. ועל זה נאמר:"וְעַתָּה, כִּתְבוּ לָכֶם אֶת-הַשִּׁירָה הַזֹּאת, וְלַמְּדָהּ אֶת-בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, שִׂימָהּ בְּפִיהֶם: לְמַעַן תִּהְיֶה-לִּי הַשִּׁירָה הַזֹּאת, לְעֵד--בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל." (ספר דברים ל"א, י"ט). המטרה שיהיה לכל אחד ספר תורה בביתו ולא יזדקק לספר של חברו. בספר תורה, הכוונה גם למפרשים של התורה. היום כאשר ספרי התורה מודפסים, הרי ברכישת הספרים אפשר לראות את קיום המצווה. יש הטוענים שגם תרומות להחזקת הישיבה כלולים במצווה.

ברכת אחי שאול
המפגש והטכס אתמול היה מכובד.
ברכת משפחת פרידמן
דני ורבקה גמר חתימה טובה,
היה ערב מרגש מאד. הרעיון להתחיל כתיבת ספר תורה דווקא אצל אורלי הוא מחווה מאד מיוחדת שרק אתם יכולתם לחשוב עליו. כמובן שהתרגשנו עוד כאשר קיבלתם החלטה להוסיף את אבא ואמא לספר.
אנו מנציחים אותם במפעל תפילת ילדים בהושעיה וכל התפילה כולל הסידורים , הפרסים והספרים המעונקים לילדים מדי פעם, מוקדשים לזכרם של ההורים שלי ושל בני. אין ספק כי הנצחה בכתיבת ספר תורה עולה על הכול.
תזכו לשנים של בריאות ונחת מכולם.
גמר חתימה טובה וחג שמח ,
חנה

ברכת דפנה

אבא שלום
היה ערב מרגש מאד.
אשרייך שאתה זוכה להגשים את חלומך.
אנחנו שמחים שאפשרת לחיים להגשים את חלומו.
גמר חתימה טובה

2. טקס הכנסת ספר התורה

3. דברי הברכה של עמי ונטורה

DSCN4087

קריאת דברי הברכה

DSC02702

"חיבוך" לספר התורה

שעה טובה זכינו היום באירוע מרגש של הכנסת ספר תורה , ספר תורה אותו תרם אבא שהוא בחודש זה בן 75 שנה לעילוי נשמת יקירינו.
בחודש האחרון בפרשות השבוע :לך לך, וארא וחיי שרה , אנו נפגשים עם דמותו של אברהם אבינו. בפרשת לך לך נאמר הציווי לאברהם לצאת לדרך "לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך" בן כמה היה אברהם בזמן ציווי זה ? כשהיה צריך לעזוב את הכל מאחוריו ולהתחיל מחדש? אברהם אבינו שחינך את הדור לתיקון המידות , לחסד , עוזב את ארצו מולדתו ואת בית אביו.
עוזב את הוריו, ומה עם כיבוד הורים? איך הבריות יבינו את מעשיו?
במדרש אגדה בראשית מופיע" היה מפחד שיהיו מחללין בו שם שמים ויאמרו הניח אביו לעת זקנותו והלך לו". אברם היה מפחד ,שאחרי שהוא מטיף לכל העולם על חשיבות כיבוד אב ואם הנה הוא עצמו בן 75 שנה עוזב את אביו שהיה זקן , בן 140, בגלל ציווי אלוקי ועוזב לארץ אחרת.
אמר לו הקב'ה לך לך. לך לעצמך, הרי אני פוטר אותך מכיבוד אב ואם. קם אברהם וממלא באמונתו את הצו הרוחני, ועומד בניסיון הקשה. אומר המדרש היציאה של אברהם היתה יציאה מגלות רוחנית ולא רק יציאה חומרית. הוא יוצא לעצמיותו הוא יוצא למקום שבו יכול לגדל את עתידו, את רוחניותו. הקב'ה רוצה מהלך שלם, עולמי, להקים אומה מזרעו, ולשם כך חייב אברהם לשנות מקום ואווירה.
בשבת שעברה בפרשת וארא, קראנו על "לך לך" נוסף, לצאת לדרך שוב, והפעם יחד עם בנו, עם עתידו.לעקדה. לך לך אל הר המוריה. בניסיון זה של אברהם ,מבקש הקב'ה לבחון את מידתו של אברהם להתמודד עם מעשה נגד שיטתו של אברהם שיצא כנגד כל העולם השוחטים ילדיהם למולך ,מצווה הוא להעלות לעולה את בנו אחרי שהבטיח לו הקב'ה כי ביצחק יקרא לך זרע שממנו יצמח כל עם ישראל. עכשו מצווה אותו ה' "קח נא את בנך יחידך... והעלהו שם לעולה "לקחת את עתידו, את כל בנו היקר לו ולשרה,ולהעלות לעולה. רש"י מפרש ביקש הקב"ה מאברהם עמוד לי בזה הנסיון
(אמרו חז"ל במדרש יצחק נולד בנס כשהוריו בגיל מופלג, מועלה על המזבח, נשמתו יוצאת ועולה למרום , וכשירד מן המזבח ,יורדת חזרה נשמתו כנשמה טבעית , אחרת ,מעשית יותר, שעל זה הבטיחו שירבה זרעו כחול). כשאברם שומע אל תשלח ידך אל הנער- מפי המלאך , לא האמין למלאך ולא רצה להוריד את יצחק מהמזבח, אלא רצה לשמוע את דבר ה' ממש, כל אחד אחר במעמד כזה היה מיד בורח אם היו מוותרים לו ... אברהם לא, הוא רוצה לשמע ציווי מפורש מפיו של הקבה שציווה אותו על כך. הוא כל כך רוצה למלא את רצונו של הקבה עד כדי התבטלות מוחלטת. לשמוע בקול ד' חשוב לו יותר מחיי בנו ,וכאשר ראה את האייל לקח אותו והקריבו תחת בנו, כל אותו זמן יצחק עדין עקוד, אומר אברהם בליבו: אולי ימצא פסול באייל ואוכל למלא את הציווי המקורי, וקורא אברהם למקום, ה' יראה. אני את המעשה עשיתי אתה הקבה תבחר איזה משני הקורבנות ראוי יותר.ובכך משלים את המהלך שהתחיל ביציאתו מחרן .
כל זה מה קשור אלינו ,דבר אחד אברהם כשיצא לארץ ישראל היה בן 75 שנה ובימים אלו גם אנו חוגגים עם אבא את שנתו ה75. הצלחת אבא לקיים את מצוות כתיבת ספר תורה בזמן שבו אברהם יוצא לדרך חדשה. הכנסת ספר התורה כאן-בקדומים והיום בזמן הזה –יום הולדתך ה-75 היא מהלך מעשי. ואני חושב שגם ניסי, שרבים טרחו להביאו לכאן היום. המשמעות הרוחנית מתחילה דווקא בנקודה זו. כמו אברהם שרצה לבנות את עתידו של עם גדול מתפללים אנחנו שזכות כתיבת הספר תורה תעמוד לך ולנוושתזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ונזכה כולנו לעמוד בנסיונות העומדים לפתחינו מתוך רצון לשמוע בקול ד'.
תודה לאמא ...
עמי בן דניאל ג'אקומו (שם הסבא), בן יצחק מרדכי (שם אבות המשפחה) בן אברהם (אבי האומה)

פרטים נוספים על המונחים - בצבע כחול - המופיעים בפרק זה, כתובים באתר הבא: http://he.danielventura.wikia.com/wiki/Chapter11