Family Wiki
Advertisement

האזנה לתוכנית הרדיו - מתוך הסדרה: פה ושם בארץ ישראל- פודקאסט

יפתח מזור סיפר על רעידות אדמה בארץ ישראל.

  • נחשפו עדויות ארכיאולוגיות לרעידת האדמה שמוזכרת בתנ"ך - החוקרים סבורים כי לראשונה הצליחו לזהות שרידי חורבן המעידים על כך שרעידת האדמה פגעה גם בירושלים • רעידת האדמה שהתרחשה לפני כ-2,800 שנים ומופיעה בספרים עמוס וזכריה • "הופתענו מאוד כשחפרנו את המבנה וחשפנו שכבת חורבן מהמאה ה-8 לפני הספירה"
Advertisement