Family Wiki
Advertisement


פרשת השבוע במרחב החינוכי והציבורי היה נושא ערב העיון , של בית הספר לחינוך, שנערך באוניברסיטת בר-אילן ב-10 ביוני 2012.

דברי פתיחה נאמרו מפי ד"ר שמעון אוחיון, ציין את ההתעיינות הרבה בנושא "פרשת השבוע". ה"פרשה" זוכה לכיסוי באמצעי התקשורת וכמובן בעלוני השבת.

יחד עם זאת, ד"ר שמעון אוחיון הוסיף כי במוסדות הלימוד הנושא אינו זוכה די לתשומת לב.

הוא הזכיר את פעילותה של גב' נחמה ליבוביץ בפירסום דפים שבועיים לפרשת השבוע ובבדיקת התשובות שנשלחו אליה.

ערב העיון הוקדש לדמותו ןפעולתו של פרופ' יוסף גולדשמידט. נקווה שנוכל להביא בהמשך הרצאות שניתנו במסגרת יום העיון.

בקישור להלן ההרצאה של הרב יובל שרלו.

פרשת_השבוע_במרחב_הציבורי._הרב_יובל_שרלו

פרשת השבוע במרחב הציבורי. הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו דן בפרשת המרגלים וכן הוא מעלה הצעה כי בתפוצות יעסקו יותר בלימוד ההפטרות

הוראת_פרשת_השבוע_בבית_המדרש_של_דתיים_וחילוניים

הוראת פרשת השבוע בבית המדרש של דתיים וחילוניים

דר' שגית מור, מכללת בית ברל, הוראת פרשת השבוע בבית המדרש של דתיים וחילוניים

פרשת_השבוע_כמנוף_ללימוד_פירושים_ייחודיים

פרשת השבוע כמנוף ללימוד פירושים ייחודיים

דר' לאה הימלפרב - פרשת השבוע כמנוף ללימוד פירושים ייחודיים - מבוסס על "המסורה" ופירוש "הרש"ר הירש"

פרשת_השבוע_במרחב_הציבורי._הרב_שלמה_שפר,_בר-אילן

פרשת השבוע במרחב הציבורי. הרב שלמה שפר, בר-אילן

פרשת השבוע במרחב הציבורי. הרב שלמה שפר, בר-אילן

Advertisement