Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

Linaria haelava (Forssk.) Delile (פשתנית ססגונית), Northern Negev, Israel, March 3, 2007. צילם: גדעון פיזנטי

במדבר יהודה - דצמבר 2014 מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

קובץ:11 פשתנית ססגונית.

במדבר יהודה דצמבר 2014 מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

פִּשְׁתָּנִית (שם מדעי: Linaria) היא סוג במשפחת הלועניתיים, הכולל כ-100 מינים. מאופיין בפרחים בעלי צבעים שונים, בעלי דורבן. 11 מינים מסוג זה נכללים בצמחיית ארץ ישראל.

תיאור הסוג[]

האפיון החיצוני הבולט ביותר של פרח הפשתנית הוא הדורבן הבולט שלה. מדובר באיבר בפרח, הבולט מאחורי הכותרת, ובו נמצא הצוף. החרק המאביק מחדיר את חדקו אל עבר הדרבן על מנת להשיג את הצוף, ובו בזמן הוא מאביק את הפרח. פרחים נוספים שלהם דרבן ניכר הם אקוילגיה וכובע נזיר.

שם הסוג, העברי והלטיני, מצביעים על דמיון עלי הפשתנית לעלי הפשתה. מעבר לכך, אין קשר בין הסוגים. שמם האנגלי העממי של חלק מהמינים הוא 'Toadflax'- 'פשתת הקרפד בתרגום חופשי. שם זה מרמז על דמיון הפרח לדו-חי.

סוג הפשתנית כולל כ-100-150 מיני צמחים עשבוניים חד-שנתיים או רב שנתיים. תפוצתם הטבעית ביבשות אירופה, אסיה, וצפון אפריקה. מגוון המינים הגדול ביותר נמצא באגן הים התיכון. בישראל מיוצגת הפשתנית על ידי 11 מינים, כולם חד-שנתיים.

עלה הפשתנית תמים, וחסר פטוטרת. גביע הפרח בעל 5 אונות. לכותרת הפרח סימטריה דו-צידית, והפרח הוא מטיפוס 'דו-שפתני'. השפה העליונה נחלקת ל-2 אונות, והתחתונה ל-3. כבסוגים אחרים במשפחת הלועניתיים, לוע הכותרת אינו פתוח, ובתוכו חבויים ארבעה אבקנים שאורכם שונה.

פרי הפשתנית הוא מטיפוס הלקט, וצורתו כדורית או כמעט כדורית. ההלקט נפתח בשיניים, סימן שמבדיל אותו מהסוג הקרוב עפעפית. בפרי זרעים רבים.

היבטים סיסטמטיים[]

בעבר נהוג היה לכלול בסוג הפשתנית גם את המינים של העפעפית, אולם בשנות ה-70 של המאה ה-20 הוסכם שמינים אלו שייכים לסוג שונה. קיימת גם מחלוקת לגבי המשפחה אליה משתייכת הפשתנית. בעוד שהסיסטמטיקה המסורתית משייכת את הפשתנית ללועניתיים, ישנם חוקרים הטוענים על סמך מחקרים גנטיים, שיש לשייך את הפשתנית, כמו גם סוגים אחרים שנחשבו בעבר כלועניתיים, אל הלחכיים.

מיני הסוג[]

מיני הסוג בארץ ישראל[]

אזור אגן הים התיכון מהווה מוקד התמיינות עיקרי של הסוג. דבר זה בא לידי ביטוי בייצוג הסוג בארץ ישראל, כאשר מיני פשתנית שונים שאופיניים לאזורים גאוגרפיים שונים מופיעים בה.

המין פשתנית יפו אנדמי למישור החוף של ישראל.

 • פשתנית זעירה (Linaria micrantha)
 • פשתנית ריסנית (Linaria pelisseriana)
 • פשתנית קטנת-פרחים (Linaria simplax)
 • פשתנית אושה (Linaria aucheri)
 • פשתנית דמשקאית (Linaria damascena)
 • פשתנית ארם-צובא (Linaria chalepensis)
 • פשתנית אשקלון (Linaria tenuis)
 • פשתנית משולשת (Linaria triphlla)
 • פשתנית מלבינה (Linaria albifrons)
 • פשתנית יפו (Linaria jappoensis)
 • פשתנית ססגונית (Linaria haelava)

מינים שמשמשים כצמחי תרבות[]

 • פשתנית ארגמנית (Linaria purpurea)
 • פשתנית מצויה (Linaria vulgaris)
 • פשתנית מרוקנית (Linaria maroccana)

לקריאה נוספת[]

(מהויקיפדיה העברית)

מיזמי קרן ויקימדיה

תבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזם

 • אבינעם דנין (1983). החי והצומח של ארץ ישראל (כרך 11, עמודים 98-97), הוצאת משרד הביטחון, תל אביב.
 • פינברון-דותן, נעמי ודנין, אבינעם. (1991). המגדיר לצמחי בר בארץ-ישראל, (606-603). ירושלים, הוצאת כנה.
 • קטלוג צמחים - משתלת מלצר. (2007). כפר ידידיה.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement