Family Wiki
Advertisement

תמונה מהכתבה - צילם:אסף וול

צהלי — מכינה קדם צבאית לבנות דתיות היא מכינה צבאית לבנות, במשואות יצחק.

גיל סלוביק ואסף וול, מוצש | 24/12/2012 כתבו ב:NRG קרבי זה הכי, אחותי: מכינה קדם-צבאית לבנות] - אמרו שהצבא יקלקל אותן, שהן רק יגישו קפה למפקד ושהבחורים יבטלו להן שידוכים. אבל כל אלו לא מנעו ממאות בוגרות אולפנה לוותר על השירות הלאומי וללכת ללמוד בצהלי. האם ייתכן שהסטיגמה על גיוס דתיות לצבא בדרך להיעלם? בין השאר נאמר בכתבה:
ראיון עם לפי הנתונים שמספק צה"ל, מדובר בתופעה: בשנה החולפת התגייסו לא פחות מ–1,500 בנות בוגרות המוסדות הדתיים לאומיים, מתוך מחזור כולל של כ–7,000 בנות. לא זו אף זו, אליבא דצה"ל הנתונים משקפים "מגמת עלייה איטית אך יציבה".

מיכל נגן, ראש המכינה, שהיא גם בתו של פרופ' אוריאל סימון. לנגן לוק של אדמו"רית מודרנית, מאירת פנים ונוגה לה סביב כאילו בזה הרגע סיימה עוד התוועדות מוצלחת עם אליהו. במבט בוחן גלצ"ח היא הסכימה להשיב לשאלותינו.
"באולפנות סגרו בפנינו את הדלת"
אנחנו מופרעי קשב, אז אנא נסחי במשפט אחד: מה המטרה של המכינה?
"להצמיח נשים דתיות ישראליות שסומכות על עצמן".

Advertisement