Family Wiki
Advertisement

צולם בקדומים שבט תשע"ט

ראית מרבד-פריחה ורוד בחורף – ראית ציפורנית מצרית! (אתר צמח השדה)

פריחה ברחוב בנחלה בקדומים - פברואר 2012

צפרנית מצרית (Silene aegyptiaca) הוא צמח חד-שנתי זקוף ממשפחת הצפרניים. המיוחד שבה הוא הגביע האדמדם ושתי השינים בבסיס הטרף של הכותרת .

פורח התחילת החורץ ויוצר משטחי פריחה במיוחד במטעי הזיתים. שולט במטעים מוזנחים באזור ההררי.

המקור: ד' דרום, א' שמידע, מדריך פרחי הבר בישראל, כרך א', הצמחייה הים תיכונית, ירושלים 1991 עמ' 192

אופי הצמח[]

הצמח מקדים לנבוט ומקדים לפרוח ומקדים להבשיל זרעים, וכך מסתגל למקצב החיים במטעים הנחרשים באביב, אחרי שהציפורנית המצרית כבר סיימה לפזר את זרעיה.

לקריאה נוספת[]

אתר צמח השדה

גלריה[]

צולם בקדומים

שדה צפונית לרחוב נחלה - כסלו תשע"ה

Wild flowers of Palestine. Field of Egyptian pinks (Silene aegyptiaca L.f.). 1900-1920 אוסף מטסון

Advertisement