צמר מפוצר מנחל תלכיד מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

צמר מפוצל ( Eremostachys laciniata) הוא צמח רב-שנתי בולט בנוף, שכל חלקיו גדולים: עלי הבסיס שלו ענקיים, אורכם עד 40 ס"מ, מפורצים עמוקות, משתרעים על פני הקרקע; עמוד הפריחה גבוה ובלתי-מסתעף; ופרחו הוא מהגדולים במשפחת השפתניים.

גדל בחברות שיחים (בתה וגריגה). צמר מפוצל גדל בעיקר בשולי החבל הימתיכוני, מעט גם בבתי-גידול יבשים-יחסית בתוך החבל הימתיכוני עצמו. אפשר למצאו בכל אזורי צפון הארץ ומרכזה, והוא חודר אף לנגב.


המקור:אבי ליבנה צמח השדה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.