Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

צפצפה שחורה איטלקית (Populus nigra italica) photo taken by Georges Jansoone on 14 May 2005

צפצפה בשלכת

צפצפה (שם מדעי: Populus) היא אחד משני סוגים של צמחים במשפחת הערבתיים. ישנם כארבעים מיני צפצפה, והם נפוצים בעיקר בחצי הכדור הצפוני. הפרטים הם דו ביתיים, כלומר גדלים עליהם פרחים נקביים או פרחים זכריים.

העצים והשיחים מסוג צפצפה הם צמחים נשירים, ועליהם מקבלים גוון של בין זהוב בהיר לצהוב לפני שהם נושרים. כמעט בכל המינים ישנם עלים רחבים בצורה ביצתית או מעוינת. בפרח הנקבי יש עלה בודד ובו שתי צלקות ועמוד עלי אחד. ההאבקה נעשית על ידי רוח. בפרי יש זרעים קטנים שעל כל אחד ציצית שערות. ישנם צפצפות אשר צבע הגזע שלהם הוא לבן.

לצפצפה מערכת שורשים חזקה ופולשנית, ועל כן לא נוהגים לנטוע אותה סמוך לבתי מגורים או צנרת מים מחשש ששורשיה המתפשטים יגרמו נזק.

העצה של עצי צפצפה נחשבת לחומר בניין איכותי.

בישראל גדל רק מין אחד של צפצפה - צפצפת הפרת, הנפוצה לאורך נחלים הנשפכים אל ים המלח ועל גדות הירדן.

מינים בסוג צפצפה[]

  • צפצפת הפרת (Populus euphratica)
  • צפצפה מכסיפה (Populus alba)
  • צפצפה מקוצעת (Populus angulata)
  • צפצפה שחורה איטלקית (Populus nigra italica)

הצפצפה במקרא[]

הצפצפה נזכרה פעם אחת בספר יחזקאל במשל הגפן כעץ בעל זיקה למים: "קָח עַל מַיִם רַבִּים צַפְצָפָה שָׂמוֹ" (יחזקאל יז ה).

לזיהוי ה'צפצפה' אין מסורת ברורה בתרגומים הקדומים, אולם לפי מסורת חז"ל, כפי שנתקבלה גם על ידי הפרשנים ורוב החוקרים, מדובר באחד ממיני הערבה (Salix) או הצפצפה (Populus).

קיים ממצא בוטני-ארכיאולוגי רב של צפצפת הפרת (Populus euphratica), באתרים שונים בארץ ישראל מכל התקופות הקדומות. השימוש הנרחב בו נבע מקלות עיבודו ומהאפשרויות הרבות לניצולו[1].

קישורים חיצוניים[]

הערות שוליים[]

  1. להרחבה: זהר עמר, צמחי המקרא, ירושלים תשע"ב, עמ' 173-172
Advertisement