Family Wiki
Advertisement
צפת מכפריר לבירת הגליל.png

מצודות צלבניות בארץ ישראל – צפת כמקרה מבחן[]

מאת: ד"ר אליעזר שטרן

'צפת מכפריר לבירת הגליל - מסע בזמן בין אנשים לאבנים' I צפת וחורבת דנעילה[]

מאת: נמרוד גצוב

צפ)ת ונעילנ.png
'צפת_מכפריר_לבירת_הגליל_-_מסע_בזמן_בין_אנשים_לאבנים'_I_צפת_וחורבת_דנעילה_(נמרוד_גצוב)

'צפת מכפריר לבירת הגליל - מסע בזמן בין אנשים לאבנים' I צפת וחורבת דנעילה (נמרוד גצוב)

נשים בצפת במאה ה-16 - מבט ארכיאולוגי והיסטורי[]

מאת: יוסי סטפנסקי

צפת_-_מכפריר_לבירת_הגליל_I_נשים_בצפת_במאה_ה-16_-_מבט_ארכיאולוגי_והיסטורי_(יוסי_סטפנסקי)

צפת - מכפריר לבירת הגליל I נשים בצפת במאה ה-16 - מבט ארכיאולוגי והיסטורי (יוסי סטפנסקי)


'מערכות המים של צפת בתקופת הביניים האיסלאמית[]

מאת:פרופ' ינון שבטיאל מערכות_המים_של_צפת_בתקופת_הביניים_האיסלאמית-_פרופ'_ינון_שבטיאל


קדושה, אנשים ואבנים - סקר שימור צפת העתיקה[]

מאת:אדרי' יערה שאלתיאל, ראש ענף תכנון,מינהל שימור רשות העתיקות

צפצת קדושה ואבנים.png

ממוזערמרכז

Advertisement