בנק ישראל יצא במסע פירסום במטרה להסביר כי צרכנות בנקאית נבונה מתחילה בגיל צעיר.

מאתר פייס בוק

דוד זקן, המפקח על הבנקים, מציין: "יישום מסקנות דוח הצוות לבחינת התחרותיות בענף הבנקאות יחזק את הצרכן הבנקאי. המלצות הצוות יביאו לגיוון אפשרויות הבחירה בין מוצרים בנקאיים, להוזלת השירות ולשיפורו. על מנת שההמלצות תהיינה אפקטיביות נדרש להרחיב את המעורבות האקטיבית מצד הצרכנים. ההחלטה לצאת בגל נוסף של תכנית הסברה לבני הנוער נובעת מההבנה כי חיזוק מעמד הלקוח כרוך בין היתר בחינוך לצרכנות בנקאית נבונה כבר מגיל צעיר, בו נפגשים בני הנוער לראשונה עם המערכת הבנקאית".
תכנית ההסברה כוללת תכנים וכלים שימושיים לצרכנות בנקאית מושכלת כבר בגיל הנעורים. תכנים אלו כוללים עצות וכלים שימושיים לתכנון תקציב וחיסכון, עצות לניהול חשבון בנק, עצות וסיוע בתהליך בחירת בנק, מילון מונחים מעולם הצרכנות הבנקאית ומגוון רחב של שאלות ותשובות לגבי התנהלות פיננסית נכונה.
כלי נוסף אותו מעמיד הפיקוח לרשות בני הנוער הוא "מחשבון חסכון", אשר מסייע להגדיר את מטרת החיסכון ומראה את הדרך להשגת המטרה. כמו כן, לרשות הנוער עומדת "שאילתה" המציגה את המוצרים והשירותים שהבנק רשאי לתת בהתאם לגיל ולמאפייני הפעילות של בעל החשבון. תוכנית ההסברה, אשר הופקה על ידי לשכת הפרסום הממשלתית, מנוהלת במתחם מיוחד בפייסבוק תחת הכותרת "לוקחים אחריות על הכסף שלנו". במסגרת התוכנית עומד הפיקוח על הבנקים לרשות בני הנוער למענה מהיר ומקצועי על שאלותיהם בתחום. את המידע וחומרי ההסברה ניתן למצוא גם באתר בנק ישראל ובסלולר.
פעולה זו של הפיקוח על הבנקים בתחום ההסברה הצרכנית, הנה חלק ממכלול פעולות בהן נוקט בנק ישראל לקידום החינוך הפיננסי והבנקאי. פעולות אלו עולות בקנה אחד עם המדיניות הלאומית בתחום החינוך הפיננסי, כפי שהן באות לידי ביטוי בתוכנית האסטרטגית הלאומית לקידום החינוך הפיננסי בישראל שפרסם משרד האוצר. קישורים בהם ניתן למצוא את פעילות ההסברה:
בפייסבוק – "לוקחים אחריו על הכסף שלנו"
Wap.moblin.com/bankisrael בסלולר:
באתר האינטרנט של בנק ישראל: לחץ כאן - כולל: מילון מונחים, מחשבון חסכון, ניהול תקציב ושאלות ותשובות.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.