אחוזת קברי לוי בר סיסי ויוסי בר סיסי בקיבוץ סאסא - צילם:אוריאל פלמון

קברו של ר' נחמן קטופא נמצא ליד היישוב דוב"ב בגליל העליון.הקבר נמצא דרומית לדוב"ב ליד בית העלמין, נמצאים יחד עם קבריהם של מר זוטרא ועובדיה הנביא.

על ר' נחמן קטופא[עריכה | עריכת קוד מקור]

המקור: אתר קברי צדיקים

ר' פינחס היה חכם גדול, מעולם לא חטא, ידע שם המפורש אך לא השתמש בו. נשא לאישה את רחל שהיתה יפת תואר ויפת מראה ויראת ה'. משנודע לה כי הינה עקרה פנתה לרפואות שונות אך משלא הועילו, נהגה בכל בוקר לרחוץ את פניה, לכסות את ראשה, להתפלל ורק בלילה אכלה לחם. כאשר שב בעלה מבית המדרש רחצה את רגליו ולאחר שנרדם התחננה לה' שיעניק לה ילד.

באחד הלילות ר' פינחס שמע את תחינותיה ורחל פנתה אליו וביקשה כי יתפלל בשם המפורש לה' שיעניק להם בן. לאחר שר' פינחס התפלל בזיע ובחלחלה רחל הרתה וכעבור 7 חודשים נולד בשעה הראשונה לעלות השחר של יום חמישי א' תשרי 420 שנה לאחר חורבן בית המקדש השני, בנם - נחמן.

מייד שיצא לאוויר העולם השתחווה לאמו והחל לדבר ולומר דברי נבואה, אביו גער בו וציוה עליו לשתוק ומאז עד גיל 12 שתק. שתיקתו גרמה צער גדול לאמו ובאחד הימים כאשר שב ר' פינחס מבית המדרש הביאה רחל את נחמן לפניו והתחננה שיתיר לו לדבר או שיינטל מהעולם. ר' פינחס נישק את נחמן 3 פעמים ואמר לרחל כי הנער חכם מאוד ומשכיל אך לא יאריך ימים ויאמר דברים שיזעזעו את הבריות. רחל ביקשה כי יתיר לו לדבר בסתר ור' פינחס שם את פיו על פיו של נחמן והשביעו שלא ידבר בגלוי אלא דברים סתומים שלא יבינו אפילו החכמים עד עת יתקיימו דבריו. מייד שאמר לו כי הוא מותר לדבר אמר 5 נבואות על מלחמות ואותות עד ביאת הגואל. בסיום דבריו אמר להוריו שיאריכו ימים ויקברו אותו וכעבור זמן קצר השיב את נשמתו ליוצרה

ראו גם[עריכה | עריכת קוד מקור]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.