המפה נטענת...

M - קדומים מזרח - שכונת הר אפרים
I - מצפה ישי
E - חורשת האקליפטוס - בכניסה לישוב - כולל המורד מקדומים דרום
D - צפונית לרחוב מעלה דוד
T - המורד לדרום מרחוב תרשיש
S - מאחורי הבית של סימון
E - שכונת האשקוביות
O - המדרון מערבית לרחוב שוהךם

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.