מבט כללי על קדומים

בקדומים לא מקובל כי יורד שלג שנה, שנה. ובכל זאת, זה קורה לעיתים. התמונות צולמו בשנת 1993.

סימן לשלג[עריכה | עריכת קוד מקור]

(לא בדקתי מתי חל אז ראש חודש שבט) בספר "אליה רבה", שחובר על ידי רבי אליהו שפירא, ראש מתיבתא ודרשן מפראג, חי בין השנים 1660-1712, (לפני 300 שנה בערך). ספריו נחשבים לספרי יסוד בפסיקה האשכנזית.

ואלו הן דבריו בסימן תרפ"ה אות ד': "מצאתי כתוב, לעולם כשחל ראש חודש שבט ביום ד' [רביעי], אז הוא קור ושלג גדול באותו חורף. והסימן הוא ויג"ש, ראשי תיבות, י'ום ו' = ג' ש'בט [אם יום שישי יחול בתאריך ג' שבט, שאז ראש חודש שבט חל ביום רביעי, וכנ"ל, אז אנו דורשים את הראשי תיבות של המילה "ויגש" בסדר הפוך ש'לג ג'דול י'רד ו'קור], כי הוא כך בדוק ומנוסה, והיירא את דבר ה' הניס וכו' [כלומר, מי שמאמין לדברי חז"ל שנאמרו מפי ה', יכין עצמו בחורף זה לשלג ולקור]". עד כאן לשונו.

דבריו הובאו גם בספר "מגן אברהם" – ספר יסודי מאד בפסיקה, בחלק "אשל אברהם", סוף סימן תרפ"ה.

יהדות נט

מסקנת האתר:תחזית מזג האוויר לשנת תשע"ב ע"פ התורה: שלג וקור גדולשלג בקדומים[עריכה | עריכת קוד מקור]

שלג בקדומים 3.jpg

בשכונת האשקוביות

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.