צילומים אלו צולמו בשעה אחת, ביום ששי, ט"ז אדר ב' - שושן פורים - בשעה 11:00. יש מה לראות אך יש גם מה לעשות.
להגדלת התמונה הקש על התמונה ולהגדלה נוספת הקש על הריבוע השמאלי למטה
מי שרוצה לסייע בהגדרת התמונה - שם או תאור או כל שליבו חפץ, ישיב למייל זה ויציין את מספר התמונה או שמה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.