Family Wiki
Advertisement

קדומים - אנטנות סלולריות הוקמו בקדומים עקב המיקום הגאוגרפי המועדף: מרכז ארץ ישראל על במת ההר.

מספר האנטנות אינו ברור. קיימים דיווחים אחדים בנושא. לפי הנתונים שנוכחתי לראות יש היום בקדומים 10 אנטנות - רק ארבע מהן בתחום השיפוט של מועצה מקומית קדומים

המשרד להגנת הסביבה מדווח נתונים מימדי הקרינה בשנת 2011 לגבי שמונה אנטנות (שתים הממלכתיות לא נכללות ).

מלבד זאת יש בישוב עמדות בכריזה של פיקוד העורף שפועלת בתקשורת קווית (אין קרינה-זה לא אנטנה) - מידע שהתקבל מן המועצה

אין לי הערכה לגבי משמעות תוצאות המדידה, וביחוד כמה זמן ארכה.

להלן רשימה שפורסמה בשנת 2004[]

רשימת שמונה אנטנות משנת 2004 עם נתוני הקרינה

הקש על הקובץ לקריאה ברורה יותר

עדכון משנת 2011[]

רשימת שמונה אנטנות משנת 2011 עם נתוני הקרינה

הקש על הקובץ לקריאה ברורה יותר

הדיווח הרישמי[]

רק ארבע אנטנות בתחום השיפוט של המועצה המקומית - לפי מוקדים לשידור סלולרי פעילים המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה מעמיד לרשות הציבור כלי אינטראקטיבי משוכלל לצורך קבלת ואחזור מידע על נושאים סביבתיים שונים. ייחודה של המפה האינטראקטיבית הוא בארגון המידע, בצורת הצגתו ובאמצעי הניווט המאפשרים את איתור המידע המבוקש.

תוכן המפה מסודר בשכבות. באמצעות ממשק הניווט והניהול תוכלו לבצע פעולות רבות: להתמקד באיזורים גיאוגרפיים, לחפש שם ישוב, שם נחל וכו', להסיט את המפה לארבעת הכיוונים הראשיים (מזרח, מערב וכו'), למדוד מרחק (בקו אווירי) בין שתי נקודות, לבחון תחום השפעה (buffer) ולהדפיס את המפה.

מלבדן יש עוד אנטנות אשר משרתות גופים ממשלתיים.
קדומים:רשות מקומית

Advertisement