Family Wiki
Advertisement

"הוֹדוּ לַה' כִּי-טוֹב: כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ

ארבעת המינים לחג הסוכות מצויים בקדומים בגינות פרטיות ובשווקים המיוחדים לארבעת המינים לקראת חג הסוכות. מהגינות הפרטיות ניתן לקבל אתרוגים - כולל צאצאי של הפרדס ממנו הרב קוק לקט אתרוגים וכן אתרוגים תימניים. ערבות יש בשפע בכל רחבי הישוב, בעיקר במקומות שהשורשים הגיעו לרשת הביוב. היזם, יוסי גרובס, ניסה לגדל ערבות אך בשל עלות המים הדבר לא עלה בידו. גרובס גם ניסה לגדל הדסים, לצערינו ללא הצלחה. במקומות אחדים ניתן לגזום לולבים מבסיס עצי הדקל.

ארבעת המינים מגינות פרטיות[]


שוק ארבעת המינים בקדומים - סירטונים[]

thumb|305px|right|שוק "ארבעת המינים" של יוני ויאיר מרדכי thumb|305px|left|שוק "ארבעת המינים" של משפחת גרובס

Advertisement