Family Wiki
Advertisement

הכיתוב בדף זה מקורו בויקיפדיה העברית

שבעת המינים או פירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל הם שבעה מיני גידולים המוזכרים בפסוק בספר דברים המתאר את הפוריות החקלאית של ארץ ישראל: "כי ה' אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש"

ככרות בקדומים[]

הקש על התמונה ותקרא פרטים נוספים על הפרי

נקווה לצפות בשלוש הככרות החסרות:חיטה, שעורה ותאנה

פריחת צמחי נוי[]

הצמחים הם ממשתלת מאירה בקדומים הקש על התמונה ותקרא פרטים נוספים על הצמח

Advertisement