Family Wiki
Advertisement

קדמוניות - הנו כתב עת מדעי פופולארי לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא ויוצא לאור בשיתוף עם רשות העתיקות.

קדמוניות מביא לציבור הרחב של שוחרי עברה של ארץ-ישראל ולאנשי המקצוע את סיכום חידושי החפירות והמחקר הארכיאולוגי הנערך ברחבי ארץ-ישראל והארצות השכנות.

בקדמוניות מתפרסמים מאמרים מפרי עטם של בחירי החוקרים מהאוניברסיטאות ומרשות העתיקות ובהם סקירות על תוצאות חפירותיהם. מבחר המאמרים מסכם את המחקר הארכיאולוגי לכל תקופותיו הקדומות, מאז התקופה הפרהיסטורית ועד התקופה המוסלמית המאוחרת, וכן במגוון רחב של נושאים נלווים לארכיאולוגיה מתחום מדעי הטבע. מספר חוברות הוקדשו לחידושי החפירות באתרים ובאזורים נבחרים בהם ירושלים (מספר 1–2, 101–102, 117), בית שאן (מספר 107–108), עבר הירדן (מספר 110), סיכום מצב מחקר המגילות הגנוזות והחפירות בקומראן (מספר 114) ועל תוצאות חפירות חדשות באתרים מהתקופה הצלבנית (מספר 119). המאמרים מלווים במספר גדול של מפות, תוכניות וצילומי שחור-לבן ובלוחות של צילומי צבע.

ניתן להצטרף כחברים בחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה. דמי חבר- 100 ₪ לשנה. חברי החברה מקבלים שתי חוברות קדמוניות כל שנה וזכות לרכוש את פרסומי החברה בהנחה של 25%, וכן זכות להשתתף בכנסים שמקיימת החברה.

ניתן לרכוש במחיר מבצע מיוחד את כל חוברות קדמוניות שיצאו לאור בשנים 1968–2008 (חוברות 1–136) במחיר של 1000 ₪ (במקום המחיר הרגיל, 1680 ₪). המחיר אינו כולל דמי משלוח בסכום נוסף של 50 ₪. אפשר לרכוש את החוברות ישירות במשרד החברה ולחסוך את דמי המשלוח.

אם ברשותך חלק מחוברות קדמוניות - ניתן לרכוש את החוברות החסרות במחיר מיוחד (פרטים בטל. 02-6257991).

ניתן לרכוש במחיר של 25 ₪ את מפתח המאמרים שנתפרסמו בקדמוניות בשנים 1968–1992 (חוברות 1–100).


המקור - בקישור ניתן לצפות בפרטי החוברות שיצאו לאור

תוכן גיליון האחרון[]

תוכן הגיליון האחרון

Advertisement