Family Wiki
Advertisement

דברי תורה מפי הגאון הרב מרדכי אליהו, שנמסרו בשיעורו השבועי, בבית הכנסת "היכל יעקב" בירושלים. לפרשת בשלח תשס"ט, גליון 483[1]

השיחה מתחילה מנושא בפרשת השבוע ועוברת לסקור נושא הלכתי מקיף כנו בעלון פרשת בא :הלכות ברכות. והקשר הוא שמטרת הברכות היא ידיעת ה'. להבדיל, מטרת מכות מצרים הייתה להביא להכרת כוחו של הקב"ה.

עם מחלתו של הרב אליהו , ובפרט לאחר פטירתו, העלון כולל בדרך כלל דברים שנאמרו בשיעור על ידי בנו - הרב שמואל אליהו.

הערות שוליים[]

Advertisement