שער קונקורדנציה חדשה

קונקורדנציה חדשה לתורה נביאים וכתובים היא קונקורדנציה שחיבר אברהם אבן-שושן. היא מכילה את כל המילים המוזכרות בתנ"ך; בשפות עברית וארמית.

כשמה, היא הקונקורדנציה החדשה, נערכה במתכונת חדשה מורחבת לעומת הקונקורדנציות שקדמו לה. הראשונה שבהן חוברה על ידי יר הנזיר הדומיניקני הוגו קארו, וראתה אור כנראה בשנת 1244; הקונקורדנציה העברית הראשונה חוברה על ידי יצחק נתן בן קלונימוס באמצע המאה ה-15. אברהם אבן-שושן סובר כי "גולת הכותרת של הקונקורדנציות העבריות בימינו היא בלי ספק הקונקורדנציה "היכל הקודש" של ד"ר שלמה מנדלקרן, שזכתה מאז הופעתה בשנת תרנ"ו 1896 לתפוצה רבה בעשרות מהדורות באירופה, בארצות הברית ובישראל.[1] היא הייתה המקיפה ביותר בזמנה, והביאה את הפסוקים לפי סדרם בתנ"ך ולא על פי סדר הוולגאטה, כפי שהיה נהוג. מהדורתה הראשונה של הקונקורדנציה החדשה ראתה אור בתשל"ז 1977.

חידושיה העיקריים הם
  • מפתח משמעים משוכלל בסמוך לכל מילה - ליד כל משמע של מילה מקראית צויינו מספרי הפסוקים המתאימים לאותו משמע.
  • רשימת קרובים - "רשימה מרוכזת של מילים נרדפות וקרובות-משמע ליד ערכים רבים".[2]
  • מפתח הצירופים - ערוך בסדר האלפבית ליד רוב הערכים, מאפשר למצוא או "לאשש קיומו של צירוף לשוני".[3]

היא כוללת את כל המילים בתנ"ך ואת כל המקומות המדויקים שבהן מילה מצויה, בספרי תורה, נביאים וכתובים. יתר על כן, היא מביאה את כל המקומות שמילה נזכרת, "בפסוקים השונים, על כל צירופיה והקשריה, צורותיה התקניות והחורגות, נטיותיה וכתיביה, ניקודה במחובר ובהפסק - הכל בתחום המסורה שבמקרא".[4]

הערות שוליים[עריכה | עריכת קוד מקור]

  1. אברהם אבן-שושן, מן ההקדמה למהדורה הראשונה, קונקורדנציה חדשה, הוצאת המלון החדש, 2000, עמ' לא.
  2. אברהם אבן-שושן, קונקורדנציה חדשה, הוצאת המלון החדש, 2000, עמ' יא.
  3. אברהם אבן-שושן, קונקורדנציה חדשה, הוצאת המלון החדש, 2000, עמ' יג.
  4. אברהם אבן-שושן, קונקורדנציה חדשה, הוצאת המלון החדש, 2000, עמ' ז.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.