ערך זה נכתב בעקבות שיעורו של הרב יוסף יוסיפון, מישיבת קדומים, בכולל למבוגרים "משכן בנימין" על-שם הרב בנימין הרלינג הי"ד בישיבת קדומים - תוכן הדף לא עברה הגהה של הרב והכתוב בו על אחריות התלמיד שרשם את דבריו - הערות יתקבלו מטה
קיצור משפטי השלוםהם שלושים פרקי הלכות ודינים במצוות הנהוגות בין אדם לחברו, מחולק ומסודר לפי לימוד יומי שבתות ומועדי ישראל.

והוא תמצית הלכה למעשה שנלקט מתוך ספר "משפטי השלום" וספר "אמת קנה" מאת הרב יצחק אייזיק בה"ר מנחם מנלי סילבר.

בהקדמה הובאו דברי הנביא זכריה:"דברי אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם"

הערות פותחות[עריכה | עריכת קוד מקור]

Mispat salom 1.PNG
Mispat salom 2.PNG
Mispat salom 3.PNG

רק חלק מן הערות הובאו כאן לקריאת הספר במלואו הקש כאן

הפרק הראשון לדוגמא[עריכה | עריכת קוד מקור]

Mispat salom 1.PNG
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.