Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

שרידי בית הכנסת ביסודות Chiesa di Santa Croce
על הכנסייה - La basilica di santa croce sorge nel quartiere di castello, a due passi dalla torre dell elefante e da uno dei punti panoramici piu belli della citta. C troviamo in quello che anticamente era il ghetto ebraico e al posto della basilica sorgeva la sinagoga. in seguito alla cacciata degli ebrei per editto dei re cattolici della corona di spagna, venne chiusa e rivisitata a chiesa ad opera dei gesuiti, il cui forte influsso è presente all interno. La chiesa venne poi ampliata grazie ai

בספר של Annie Sacerdoti, Guida all'Italia ebraica, Marietti, Genova 1986 נאמר:"ad essa si accede per la via dei Giudei dove rimane una lapide ricordi" ברחוב המכונה via dei Giudei יש לוח זכרון לשכונה היהודית.

Via Corte d'Appello, Via Corte D'Appello, 44, 09124 Cagliari, Italy ‎ +39 070 235 5284 ‎ · cagliariturismo.it "Nata come sinagoga in un' area che era in passato il ghetto ebraico, fu convertita in chiesa cattolica in seguito all'espulsione degli Ebrei da Cagliari ..." - cagliariturismo.it

שלט הכוונה ב via santa croce gia vico del Giudei למוזיאון בשם גטו היהודים

יסודות כנסיה - בשלט הסברה מצויין כי הכנסיה בנויה על יסודות בית כנסת יהודי

שלט ההסברה של הכנסייה המספר כי היא בנויה על יסודות שרידי בית כנסת

שער הכניסה למחנה הצבאי "הגטו של היהודים" GHETTO, EX CASERMA S. CARLO הכתובת: CAROLVS EMANVEL SARDINIAE REX OPTIMVS CAROLI MARCHIONIS RIVAROL PROREGIS CVRA STATIONEM HANC MILITVM SOLATIO POSITAM DIVI CAROLI TITVLO SAPIENTER ORNAVIT ANNO DOMINI MDCCXXXVIII

מבנה "הגטו של היהודים"

בעיר "קאליארי" (Cagliari) הייתה הקהילה היהודית הגדולה של העיר. עדות כתובה ראשונה להימצאות יהודים באי יש לנו מהמאה ה-6. האפיפיור גרגוריוס הראשון 590-604 הורה למומר, בשם פיטר , להפסיק להציק ליהודי קאליארי. הוא נהג בחג הפסחא הנוצרי לתלות בבית הכנסת צלמים נוצרים.

מידע ראשוני[]

במאה ה-8 היו שנים מחכמי היהודים, אברהם וקאנאים, "אשר העתיקו וביארו את כתובות הפיניקים שהיו בידי גיאלימו ואת הכתובת הפיניקים שנתגלו בהיכל מאסו. הסופר סיווירינו מזכיר כי בית הכנסת שהיה ברחוב אליאמה נשרף בשנת 790 בידי נוצרים קנאים"[1]

יהודים מפורסמים[]

יהודים מפורסמים שהיו בעיר היו [2]:

  • חיים מקפריסין או חיים מן היפרי שכתב מחקר על צמחים מסרדיניה אשר יכלו לשמש לרפואה.
  • שלמה אברונקוס שהיה מנתח מפורסם.
  • יצחק אימיס (Eymies) היה רופא מומחה ונקרא בשנת 1460 להיות רופא העיר.

אחרים עסקו בסחר בינלאומי וניצלו את קשריהם עם הקהילות היהודיות ברחבי הים התיכון. בקליארי היה גם רובע של נפחים יהודים. רעש נקישות הפטישים ממנו נשמע בכל רחבי האי והוא זוהה עם היהודים [2].

בימי שלטון פיזה[]

בשנת 1258 הרפובליקה הימית של פיזה שלטה באי ונתנה רשות ליהודים להתגורר בחלק המבוצר של העיר. בהמשך, תחת שליטתו של "אלפונסו דה בנינגו" (Alfonso de Beningo 1327]]-[[1336 חיו היהודים בתחום שנקבע להם באזור "סנטה קרוצ'ה" והיה להם בית קברות משלהם. היו להם גם זכויות אחדות: הם הורשו לעבוד ביום ראשון ולהימנע מכריית ברך כאשר עברה תהלוכה דתית. אבל מצבם היה סביר לעומת מה שקרה במאות הבאות.

תחת שלטון ספרד[]

בשנת 1335 נתנה לקהילת קליארי כל הזכויות מהן נהנו יהודי ברצלונה שבספרד. היא הורשתה לגבות מסים גם מיהודים המצויים זמנית בעיר. השלטון הארגוני ציווה על מועצת העיר לבטל את החוקים נגד יהודים. בשנת 1381 הם הורשו להקים בית כנסת ברחוב המוביל למצודה היום via santa croce . כאשר הורחב בית הכנסת אחרי חמישים שנה הותר ליהודים לפאר את הקירות הפנימיים בסמל המלוכה[2]. בית כנסת שהוקם במאה ה-13 על ידי יהודים מפיזה נמצא היכן שהיום הקתדרלה: Basilica di Santa Croce . בשלט ההסברה של עירית קליארי ליד הכנסיה כתוב שהיא נבנתה על יסודות בית כנסת. הריכוז היהודי בעיר קליארי היה באזור זה שהוא החלק הנמוך של המצודה אשר כונה אז : vicus Iudeorum.

בשנת 1360 מימנו יהודי קליארי מגדל שמירה בכניסה לעיר אלגרו. על המגדל, שנהרס, היה שלט כי יהודי קליארי מימנו את הקמתו. בשנת 1387 נתפרסמה תקנה לפיה שלשה "מזכירים" יהודים יורשו לדון בסכסוכים בין היהודים ואפילו בין היהודים לנוצרים עד לסכום נתון.

החיים היהודיים[]

החיים היהודיים היו מסביב לנמל. היהודים היו סוחרים, רוכלים נודדים וחלפני כספים. היו גם רופאים. בשנת 1459 כתב "אברמו די צ'יפרו" (Abramo di Cipro) ספר רפואה באמצעות צמחי מרפא. היהודים העניים יותר סחרו בגרוטאות של מתכות, בבגדים משומשים ואפילו יצרו גבינות.

במחצית השנייה של המאה ה-15 גברו הגזרות נגד היהודים: הם חויבו לשאת טלאי מיוחד, לגור בתחום שנקבע להם ולנעול נעלים שחורות. המהגרים שהגיע לעיר מספרד ומפורטוגל לא הורשו לקבל עבודה ללא רשות מרב הקהילה ומאושר על ידי הבישוף המקומי. עונש מיתה הושט על העבריינים. בשנת 1492 גורשו היהודים מהאי. בית הכנסת הפך ל"Basilica di Santa Croce ". ברחוב היהודים vico del Giudei.

הגירוש[]

לקראת סוף המאה ה-15 הגיעה סופה של הקהילה. בשנת 1488 פורסמו חוקים אנטי-יהודיים: נאסרו מגעים ויחסים כל שהם עם נוצרים, הם בודדו באזור מיוחד, הוטל עליהם לחבוש כובע אופייני, לשאת אות קלון . בתחום המסחרי נקבע כי נאסר על יהודים להעמיד דוכנים בשוק במקומות שבהן יתחרו בבעלי דוכנים נוצרים וכן נאסרה פתיחת העסקים בימי ראשון ובשאר המועדים הנוצריים. כמו כן, היה עליהם להימנע מהעסקת עבדים ושפחות נוצרים. הרב קליארי נדרש להודיע מיד לארכיבישוף על כל יהודי שבא מחו"ל "בכדי שיהיה אפשר לאחוז באמצעי זהירות לשמירת המאמינים "מפני הטומאה". הפרתו היה כרוכה בעונש מוות [2].

בשנת 1493 הוקמה אינקויזיציה. כרוניקן סארדי כותב כי יהודי קליארי התאספו ביום 31 ביולי 1492 והפליגו יחדיו לאפריקה "בנשאם עימם את ספרי הקודש". חלק המשיך לקונסטנטינופול[2]. אוניות עמוסות מיהודי קליארי עגנו בנאפולי. יש ידיעות כי רבים נהרגו בדרך. יש להניח כי חלק מהם השתקעו בטורקיה. שם משפחה מקובל בקרב היהודים הוא "סרדי" שמוצאו מסרדיניה.

"הגטו של היהודים"[]

ראו גם:"הגטו של היהודים"

במאה ה-18 הוקם ב - via santa croce בסיס צבאי בשם Caserma San Carlo . בהמאה ה-20 נוטש והיה למקלט למשפחות עניות. פליטים נוספים ברחו למבנה במלחמת העולם השנייה, כאשר העיר הופצצה על ידי בעלות הברית. ולימים הוא מכונה בשם המושאל הגטו של היהודים Ghetto degli Ebrei . אמנם הוא מצוי ברחוב היהודים לשעבר אבל אין לו כל קשר ליהודים. היום יש במקום מוזאון .‏‏[3]

המצב בהווה[]

כיום יש יהודים בודדים בעיר, המקבלים שירותים דתיים מקהילת יהודי רומא.

קישורים חיצוניים[]

הערות שוליים[]

  1. מקור: אוצר ישראל
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 מקור:בצלאל רות
  3. ‏ אם כי ביום הזיכרון לשואה הציגו בו יצירות מעניני היום.‏
Advertisement