קרקפן נמוך

קרקפן נמוך ( Serratula pusilla) הוא קוץ רב-שנתי צמוד לקרקע. העלים קוצניים במקצת, גזורים–מנוצים פעמיים, כולם מרוכזים בשושנת בבסיס הצמח וצמודים לקרקע.

קרקפן נמוך הוא מין נדיר, גדל בשדות ובערבות. נפוץ בחבל ההר, בעיקר במדרונו המזרחי. נמצא גם בחרמון. נפוץ במדבריות צפון אפריקה ודרום-מערב אסיה.

כתב מייק לבנה אתר צמח השדה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.