ראש השנה כיום שלילת הריאליזם מאת:הרב אליהו רחמים זייני שליט"א, ראש הישיבה

בתחילת המאמר הרב הצביע על התופעה כי "יום ראש השנה, מתלכד בתפיסה היהודית, ובמפתיע, עם יום הדין, יום אליו אנו מתכוננים דרך מסע ארוך אבל מרגש של ימי סליחות הקודמות לו". ועולה השאלה כיצד ראש השנה "יום שמעצם מהותו הכל נפתח אל החדש ...הכל מזמין לעשייה...יכול להתלכד עם יום הדין שמעצם מהותו בולם, עוצר, דורש דין וחשבון."

ומסיים: "הדין בראש השנה איננו עוסק כל כך במה שעשינו בדרך קלוקלת, כמו שהיינו יכולים לעשות ולא עשינו. לאור תפיסה כזו, אנו זקוקים ולכן קרואים למהפכה הפנימית הזו, ובכל תחומי חיינו. היחס בין יהודי ליהודי טעון תשובה ושאיפה אל המעולה, היחס למשפחה, הכבוד לזולת, הכבוד כלפי עצמנו בכל המובנים של המילה ובכל המישורים...הכבוד כלפי האמת, הכבוד כלפי מהותנו וזותנו, כלפי ארצנו ומדינתנו, הכבוד כלפי חיילינו העושים יום ולילה להגן אלינו...כל זה מזמין אותנו לתשובה אמיתית, בקיצור, לסרוב לקבל את המציאות כמו שהיא...לא המציאות תכתיב לנו את החיים, אלא החיים האמיתיים יכתיבו מהלכי המציאות.

זו גם גם חלק ממשמעותה המדוייקת של התפילה הזו שאני מוסיפים בימים נוראים:"זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים",


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.