Family Wiki
Advertisement

(המקור:ויקישיבה)

רבינו יונה בן ר' אברהם גירונדי (נפטר: ה'כ"ד, 1263) היה אחד מחשובי הראשונים.

תולדותיו[]

רבינו היה מחותנו של הרמב"ן. בצעירותו למד בישיבות צרפת ופרובנס, והושפע הרבה משיטת הלימוד של בעלי התוספות, וכן מדרכם של "חסידי אשכנז". את עיקר תורתו קיבל רבינו מרבינו שלמה ממונטפליר. בגלל יראתו וחסידותו נקרא "חסיד". רבינו היה מן הראשונים שהכניסו את תורת חכמי צרפת לישיבות ספרד. בברצלונה עמד בראש ישיבה גדולה.

חיבוריו[]

עמוד הפתיחה של הספר

חיבורים שכתב בעצמו:

  • שערי תשובה
  • עליות דרבנו יונה - חידושים על מסכת בבא בתרא
  • שערי עבודה
  • ספר היראה

רבינו יונה פירש מסכתות רבות בתלמוד. ידוע בעיקר פירושו על הרי"ף למסכת ברכות, שנדפס בכל הגמרות לצד הרי"ף. חיבר גם דרשות ופירושים על התורה ועל ספר משלי.

Advertisement