(הועתק מויקיישיבה)

רבי אברהם ב"ר דוד הלוי אבן דאוד המכונה הראב"ד הראשון, מהראשונים, בעל "ספר הקבלה".

תולדות חייו[עריכה | עריכת קוד מקור]

נולד בקורדובה שבספרד בשנת ד' אלפים תת"ע לבתו של רבי יצחק בן אלבאליה מטוליטולה. חי רוב ימיו בקשטילה. היה בקיא גדול במדעים- היה רופא, היסטוריון, חוקר ופילוסוף. בגלל חכמתו, קנא בו מלך ספרד וכפה עליו להמיר את דתו. משסרב הראב"ד, צווה המלך לתלותו, ונהרג על קידוש השם בשנת ד'תתק"מ.

ספר הקבלה[עריכה | עריכת קוד מקור]

ספר הקבלה, ספרו המרכזי של הראב"ד הראשון, סוקר את התקופות שעבר עם ישראל מאדם הראשון עד סוף תקופת המקרא, והשתלשלות התורה מתקופת הזוגות עד דוד ורבו רבי ברוך בן אלבאליה ור"י מיגאש. בסוף הספר כתב דברים כנגד הקראים. מטרת כתבית הספר, על פי דבריו בהקדמתו, אינה רק היסטורית, אלא: "כתבנוהו להודיע לתלמידים כי כל דברי רבותינו ז"ל חכמי המשנה והתלמוד כולם מקובלים", וכן שהתלמוד "נתפשט בכל ישראל וקבלוהו... ועליו אין להוסיף ואין לגרוע". לספר הקבלה נספחות שני ספרים- האחד "תולדות מלכי ישראל בבית שני" על ספר יוסיפון ועוד ספרים, על מנת להכיח את אמיתת בואו של המשיח ולסתור את שיטת הקראים והנוצרים, ו"זכרון דברי רומי" על תולדות מלכות רומי, על מנת להוכיח את שיטת חכמי ישראל בענין לידת ישו הנוצרי ועוד.

חיבורו הפילוסופי[עריכה | עריכת קוד מקור]

חיבר גם ספר פילוספי אמונה נשאה או אמונה רמה (תרגומים שונים מערבית של השם "אלעקידה אלרפיעה")- בו הוא משלב בין פילוסופיה יוונית, ובעיקר ארסיטוטלית, בתוך חכמת ישראל. הוא מזכיר את רב סעדיה גאון ואת רבי שלמה בן גבירול, וכנראה ששאב גם מתורתו הפילוסופית של הרמב"ם. הוא ואמר בהקדמתו לספר: "אמת דתית ואמת פילוסופית- אמת אחת הן". השקפתו מאד רציונלית. מוזכר בהקדמת ספרו של רבי חסדאי קרשקש.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.