Family Wiki
Advertisement

הועתק מהויקפדיה העברית

קברו בטבריה המקור:חב"ד אינפו

רבי מנחם מנדל מוויטבסק נולד בשנת ה'ת"צ (1730) בוויטבסק, ונפטר בא' באייר ה'תקמ"ח (1788) בטבריה.

משה אביו היה ממקורבי הבעש"ט והביא אליו את בנו כבר בגיל תשע. לאחר שגדל התגורר במינסק והיה מגדולי תלמידיו של המגיד ממזריטש. לאחר פטירת המגיד חזר לוויטבסק ולאחר מכן עבר להורודוקי הסמוכה. הוא הפך למנהיגם של החסידים בבלארוס ובליטא והיה ראש החסידים לאחר הבעש"ט והמגיד ממזריטש על פי צוואתו של המגיד. לאחר עלייתו לארץ מילא את מקומו חברו הצעיר - רבי שניאור זלמן מליאדי.

יחד עם רבי שניאור זלמן מליאדי ניסה להפגש עם הגאון מווילנה, כדי להניאו מהתנגדותו לחסידות, אך הפגישה לא יצאה לפועל.

בחודש אדר של שנת ה'תקל"ז (1777) עלה לארץ ישראלבלווית שלוש מאות חסידים,יחד עם האדמור הזקן ושני עוזריו - רבי אברהם מקאליסק ורבי ישראל מפולוצק. האדמור הזקן חזר בו באמצע המסע ונשאר בחו"ל. עלייה זו מכונה עליית תלמידי הבעל שם טוב.

תחילה התגורר בפקיעין , לאחר מכן עבר לצפת אך בשל רדיפות הטורקים והערבים, ועלילה שהעלילו עליו, עבר לטבריה, וייסד בה את היישוב החסידי. הוא כילה את כל כספו על יישוב ארץ ישראל והחזקת עדתו, עד שמת עני מרוד.את הכסף עבור הקהילה אסף למענם האדמו"ר הזקן בחו"ל עד שהפסיק , מה שגרם לסכסוך בן צאצאיו ורבי אברהם מקאליסק עם האדמ"ור הזקן . הוא נקבר בבית העלמין הישן בטבריה, בחלקת תלמידי הבעש"ט.

אישיותו התאפיינה בצניעות רבה. על כל איגרת הוא נהג לחתום בתואר "השפל באמת", וגם על מצבתו לא הסכים שיכתבו דברי הלל, אלא רק את שמו.

אמת היא שאווירה של ארץ ישראל מחכים. כל זמן שהייתי בחוץ לארץ, היו כל מעייני וחפצי להתפלל פעם אחת תפילה בדרך הנכונה. אבל מיום שאני בארץ, אין בליבי אלא משאלה זו: לענות פעם אחת אמן בדרך הנכונה

מנחם מנדל מוויטבסק, מתוך "אור הגנוז", מרטין בובר

הרמ"מ ראה לנכון את הצורך לאחוד הקהילות בעם ישראל בין ספרדים ואשכנזים ואף השיא את בתו לבנו של הרב אבולעפיה מטבריה.

רבי מנחם מנדל חיבר מספר ספרים חשובים, הידוע ביניהם הוא הספר "פרי הארץ" בתורת הקבלה. בספר פירושי פרד"ס על חמשה חומשי תורה ובסופו מכתבים (שחלקם כתב רבי אברהם מקאליסק, תלמידו המובהק ויד ימינו) אשר נשלחו אל חסידיו במזרח אירופה. תוכנם של המכתבים כלל דברי שבח וחיזוק חידוש ההתיישבות בארץ ישראל ובטבריה בפרט, בקשות לעזרה ולתמיכה כלכלית, וכן הוראות להנהגת החסידים שהשאיר מאחוריו. ספריו הנוספים הם "פרי העץ" ו"ליקוטי אמרים".


לקריאה נוספת[]

מנחם זיגלבוים, "מרומם ואיש עליה", מאי 2006. רוב פרקי הספר הופיעו גם בשבועון "בית משיח".

  • שטרן, מנחם, "בין הכרזת כורש להצהרת בלפור- שיבת ציון הקדומה והמחודשת",ש. פרידמן, 2006 .
  • ש"י קרויטנר, חסידים בגליל ,ראובן מס ,התשמ"ה.
  • תולדות חב"ד בארץ הקודש, אוצר החסידים .

חיבוריו[]

ספריו ב-PDF באתר hebrewbooks:

Advertisement