שלט הומוריסטי שנועד להעביר את דרך ההתמודדות: "אל תאכילו את הטרול"

רדיפת ה"טרול" מהווה אחת התופעות הייחודיות לציבור הויקיפדים. היא מקובלת, כאשר הנהגת הויקיפדיה סבורה כי היא מאבדת שליטה. נוצרים עימותים בין משתמשים על תוכן הערך ובהעדר מנגנון מוסכם לפתרון חילוקי דעות, נאלצים להרחיק את אחד הצדדים מכתיבה בויקיפדיה: תחילה לזמנים קצובים ובהמשך לצמיתות. במקרים אחדים מופיע הויקיפד המורחק בתור "טרול" - ומתחזה לפעול בויקיפדיה תחת זהות בדויה. הוא מתגלה, מנסה שנית ומתחיל תהליך של "רדיפה".

השיטה כולה גורמת להרחקת כותבי ערכים מנוסים לצמיתות ולאווירה עכורה ביחס בינם לבין קהילת הויקיפדים. אנסה לעמוד על שורשה של התופעה ואולי להציע הצעה שניתן להקטין את היקף התרחשותה.

נתחיל מההגדרה: מהו טרול ?
" טרול" הוא מונח בסלנג האינטרנט המתאר גולש אשר בין השאר מתחזה לגולשים , בקיצור, מי שאינו רשאי לפעול באתר הויקיפדיה מנסה לעשות זאת באמצעות התחזות לאדם אחר.

איך ויקיפד רגיל עלול למצוא עצמו מוגדר בתור טרול ? על כך בצעדים הבאים:

  1. אדם רגיל, בדרך כלל בעל השכלה או ידע בתחומו, מוצא כי יוכל לתרום לויקיפדיה על-ידי כתיבת ערכים חדשים, עדכון - קיימים והשתתפות בפורומים.
  2. הוא מוצא עניין בשיטה. עוברים חודשים או שנים ואז קורה מה שעלול לקרות לרבים, הוא מתמכר לויקיפדיה. כל פעם שיש לו זמן פנוי הוא לוקח חלק בכתיבה, עדכון או ברב-השיח. נדמה לי שאפילו יש לתופעה כינוי מקובל. בקיצור, הכתיבה הופכת לחלק מסדר יומו של הויקיפד.
  3. במהל הכתיבה או העדכון של ערך עשויים לעלות חילוקי דעות. הרי מדובר בנושאים בתחומי היסטוריה ופוליטיקה, כאשר קיימות דעות שונות לגבי אירוע נתון. כמקובל במקרים אלה, מתקיים דו-שיח, אפילו פורה, בדף השיחה של הערך ועד אז לא מבצעים כל שינוי בתוכן הערך.
  4. הבעיה מתחילה בשלב ההכרעה. . מוסד מעין זה היה קיים בויקיפדיה העברית. באנציקלופדיה העברית הייתה מערכת מדעית, לכל נושא עורך והוא היה המחליט במקרה והיו השקפות שונות (ידוע הויכוח של תוכנו של הערך של דוד בן גוריון, אשר קבע את תוכנו דווקא אחד מאלה ששללו אותו, פרופ' ישעיהו ליבוביץ וזאת לאור יושרו המדעי).
  5. בויקיפדיה העברית הנוהל שונה ההכרעה איזה גירסה תתקבל ואיזה תדחה מתקבלת על-ידי "מפעיל" שהוא לא בהכרח בעל השכלה בתחום הנידון. יש כאלה אפילו שמתגאים בכך שאין להם השכלה אקדמית. ובדרך כלל הוא נוטה לקבל את דעתו של ויקיפד המקורב ל"חונטה" - הוא פשוט מוכר יותר מאשר הויקיפד "שזה מקרוב בא".
  6. במקרה כזה, ויקיפד אחד זוכה וגירסתו נכללת בערך וויקיפד אחד או אחרים נאלצים לוותר. אם הם עוברים ל"סדר היום" וזה המקרה השכיח, בזה הסתיים הדיון, עד שיתעורר או לא כעבור זמן מה.
  7. מה קורה אם ויקיפד, בעל השכלה אקדמית בתחום הנידון, אינו מקבל את ההכרעה. כאן באה היד התקיפה של "המעפילים" שכולן נבחרו על-ידי החונטה. הוא נחסם לתקופת מה ואם הוא ממשיך המריו, הוא נחסם לצמיתות.
  8. ואז מתפתחת תופעת ה"טרול". המשתמש שהורחק אינו מקבל את ה"גזירה" הוא מנסה לשוב לויקיפדיה בתור ויקיפד אחר. מתגלה ומנסה שוב וכך הלאה. יש מקרים של ויקיפדים אשר התחזו לעשרות כינויים ולא נסוגו.


שהרי יש להבין ויקיפד שמצא את סיפוקו מהשתתפות בויקיפדיה, משוכנע כי זה אפיק פעולה מתאים עבורו, ופתאום, עקב בעובדה שהוא נקלע לויכוח על התוכן על ויקיפד מקובל על החונטה הוא נענש, מורחק ומבוזה על-ידי הכלל, עד שאפילו לא עונים למיילים שהוא כותב וזאת לפי הסיסמא המקובלת (ראו משמאל)

יש כאן בעיות אחדות:

  1. האם זו הדרך היחידה להטיל משמעת על הציבור: מעין "הכחדת העשירי" - בחירת קרבן והצגתו בציבור בתור מזיק.[
  2. לא פחות מכך השאלה, מי הרשה לספקי האינטרנט לתת ל"בודקים" בויקיפדיה העברית את שם הלקוח הפועל מביתו. רק כך למעשה מתגלים ה"טרולים".

גילוי נאות

לא הוגדרתי כ"טרול". אך כמה מידידי הוגדרו כך וזכו למבול של השמצות. וזה מה שהביא אותי לכתיבה זו

הנושא הבא:מלכודת ושמה חונחות

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.