Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית
ריכב (בוני) רובין (נולד ב-1951) הוא פרופסור מן המניין במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה לגאוגרפיה היסטורית יישובית ולמפות עתיקות של ארץ ישראל בכלל וירושלים בפרט.

תולדות חייו[]

יליד ירושלים. בשנת 1986 קיבל תואר דוקטור בגאוגרפיה היסטורית מן האוניברסיטה העברית. עבודת הדוקטורט שלו, שעסקה בנושא "המערך הישובי והבסיס החקלאי באזור רחובות בנגב בתקופה הביזנטית" נכתבה בהנחיית יהושע בן אריה ויורם צפריר. את הפוסט-דוקטורט שלו ערך באוניברסיטת מרילנד.

תחומי המחקר העיקריים בהם עוסק רובין הם התיישבות וחברה במדבר בשלהי העת העתיקה, תולדות הכרטוגרפיה של ירושלים וארץ ישראל, התפתחות המפה העברית, מפות תלת ממדיות ודגמים של ירושלים וארץ ישראל, היבטים גאוגרפיים של עליה לרגל ומקומות קדושים וגאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל, בעיקר בעת העתיקה. חבר ועדת השמות הממשלתית.

ספריו[]

  • ר. רובין, ירושלים במפות ובמראות: מן התקופה הביזנטית ועד המאה הי"ט, נהר הוצאה לאור וכנרת בית הוצאה לאור, 1987
  • ריכב רובין, הנגב כארץ נושבת, עיור והתיישבות במדבר בתקופה הביזנטית. יד יצחק בן צבי והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, ירושלים, 1990
  • 
ריכב (בוני) רובין, צורת הארץ: ארץ ישראל במפה העברית מרש"י ועד ראשית המאה העשרים, הוצאת יד בן צבי, 2014
  • R. Rubin, Image and Reality, Jerusalem in Maps and Views, Jerusalem, Magnes Press, 1999

מבחר מאמרים[]

קישורים חיצוניים[]

הרצאות[]

יום_עיון_של_הגאוגרפים-ההיסטוריים_הישראליים_חלק_א'

יום עיון של הגאוגרפים-ההיסטוריים הישראליים חלק א'

Advertisement