Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעלראיון_עם_יעל_זר_ממקימי_רמת_גלעד.

ראיון עם יעל זר ממקימי רמת גלעד.

ראיון עם יעל זר ממקימי רמת גלעד.

רמת_גלעד_-_הסיפור_האמיתי

רמת גלעד - הסיפור האמיתי

רמת גלעד - הסיפור האמיתי

תנו יד להגנה על רמת גלעד
תושבים יקרים,
המדינה החליטה במרץ 2011 להרוס ששה מאחזים ובינהם רמת גלעד.ברמת גלעד גרות 10 משפחות עם כ-30 ילדים. רמת גלעד הינה שכונה של קרני שומרון הסמוכה להר של משה זר (מצפה צבאים).


מידע כללי:[]

בתחילת 1982, רכש משה זר 2 חלקות קרקע, מתושב הכפר גי'נספוט. שכניו גילו על דבר העסקה והיכו אותו מכות רצח. המוכר בעקבות זאת, סירב לחתום ולהעביר מסמכים לגבי החלקה השנייה על אף שמשה זר שילם לו את כל התמורה, מפחד שיוצא להורג בכפר. הוא ביקש ממשה זר לא לבטל את העסקה, והבטיח שלא תהיה כל התנגדות מצדו על עיבוד החלקה – וכך היה. חלקה זו המשיכה לעבור עיבוד חקלאי על יד משה זר משנת 1982. עד היום אין אף אחד אחר שטוען בעלות על הקרקע.
עיבוד זה נראה בצילומי אוויר לאורך השנים. יש עדויות של הערבי שחרש באותו מקום עבור משה זר. מתאריך הרכישה איש לא התנגד לחזקתו ולעיבוד שביצע, לא התלוננו במשטרה, לא בצבא, לא במת"ק ולא במינהל האזרחי. זאת למרות שאת החלקה הזאת רואים היטב מהכפר גי'נספוט.

הקמת המאחז[]

בשנת 2001 (מיד לאחר הירצחו של גלעד זר הי"ד), הוקמה "רמת גלעד". שני הקרוונים הראשונים וכן הקרוון הכפול שמשמש כבית הכנסת הוצבו באישורו של ראש הממשלה דאז– אריאל שרון, ויועץ שר הביטחון לענייני התיישבות, יוסי ורדי.
בשנת 2003 אושרה תכנית מתאר של כ-185 יחידות דיור במדרונות רמת גלעד על ידי שר הבינוי והשיכון. התכנית קיבלה את כל האישורים הדרושים, וחסרה רק חתימה של שר הביטחון- כבר 8 שנים.
בשנת 2004 עתרו "שלום עכשיו" לבית המשפט כנגד המדינה, על כך שהם לא הורסים ישובים יהודים שהוקמו על קרקע ערבית פרטית, ביניהם רמת גלעד. בעתירה, (בה לא הוזמן משה זר על מנת לשטוח טענותיו) לא הופיע מעולם אף אחד שיטען בעלות על הקרקע, כנגד משה זר. בעקבות העתירה התחייבה המדינה להרוס את רמת גלעד (בין 8 - 10 מבנים יבילים ושאינם יבילים) עד סוף 2011.

התפתחויות אחרונות[]

לאחרונה פורסם שבעקבות הלחץ הגדול שהפעילו על גורמים ממשלתיים, גבעת אסף ועמונה חתמו על הסכם דחייה של חצי שנה לפינוים. לצערנו, רמת גלעד לא כלולה בהסכם זה.ההרס אמור להתבצע עד סוף השנה הלועזית - מיד אחרי חנוכה!!

רמת גלעד נאבקה עד היום במאבק שקט מול גורמים פוליטיים ומשפטיים על מנת לאשר את יישובה כישוב קבע, אך מאבק זה לא צלח. החלטנו לעבוד במישור נוסף וליצור לחץ ציבורי על הממשלה על מנת למנוע את ההרס. אנו זקוקים לעזרתכם:

  1. מניעה- יש צורך להפעיל לחץ נוסף על אישי הציבור. פניה לחברי כנסת, שרים, אנשי ציבור בעלי השפעה בדרישה לא להרוס את רמת גלעד.
  2. מוּדעות - ההרס עלול להתרחש בכל רגע. היו קשובים לקריאה.
  3. מימון - מאבק זה עולה כסף רב ואנו זקוקים לתרומות.
  4. נוכחות - חשוב שתהיה נוכחות רבה על הגבעה כדי להראות שברגע האמת ציבור גדול יעמוד לצידינו.
  5. פרסום - הפיצו מכתב זה באינטרנט ובאימיילים לכמה שיותר אנשים על מנת ליצור מאבק ציבורי רחב.

בהמשך, נפרסם פעילויות שנשמח שתצטרפו אליהן. "חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו" לפרטים - מיכל שוהם 052-3115448 שושנה לזר avishana237@gmail.com


Ramat gilad1.jpg
Advertisement