שבתון לכל משפחה יהודית - בהוצאת "שבתון" - פתח תקווה. העורך: עו"ד מאיר מזרחי. העלון מופיע כבר שנה ט' 446 גליונות (ראו מטה). העלון עשיר בפירסומות של עסקי תיירות דתית בארץ ובחו"ל.

העלון כולל מאמרים לפרשת השבוע, מאמרים קבועים של הרב יובל שרלו - התיחסות גם לאקטואליה, על ארון הספרים היהודי, על המועדים באותו שבוע, סוגיות המשפט העברי מפי דר' אביעד כהן, ענינים שבאמונה ופנינים לפרשת השבוע.

להלן המייל: shabaton10@gmail.com

הדף הפותח את העלון

עלון 446

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.