Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


שדה התעופה מוקיבלה נבנה ב1917 בידי חיל האויר הגרמני (Luftstreitkräfte שהפך אחרי מלחה"ע1 לLuftwaffe), ולאחר כיבוש הארץ בידי הבריטים וקרב מגידו 1918 הפך לבסיס של חיל האויר המלכותי RAF Muqeible (Royal Air Force). בין ה13.10.1917 ועד 1.10.1918 איבדה הטייסת הגרמנית 13 טייסים והם מונצחים באנדרטה שבצד המערבי של מרכז העיר ג'נין - ראו ערך נפרד שם. בין ה20.7.1942 ועד ה16.9.1942 חנו בו לסירוגין שלוש טייסות אמריקאיות (57, 64, 65) לפני שהוחלט לייעד אותן לתקיפות בסהרה המזרחית. השדה ננטש לאחר מלחמת העולם השנייה. המסלול מזרח-מערב שמור יחסית ויש שרידים של המסלול צפ-מז - דר-מע וכן של כביש המעטפת של הבסיס ומיקומי מבנים ובשטח אכן ישנם מבנים האנגרים במצבי השתמרות בינוניים בעיקר בחצי הדרומי ובפינה הצפון מערבית של שדה התעופה.

Advertisement