Family Wiki
Edit Page

אזהרה: אינכם מחוברים לחשבון. כתובת ה־IP שלכם תוצג בפומבי אם תבצעו עריכות כלשהן. אם תיכנסו לחשבון או תיצרו חשבון, העריכות שלכם תיוחסנה לשם המשתמש שלכם ותקבלו גם יתרונות אחרים.

ניתן לבטל את העריכה. אנא בדקו את השוואת הגרסאות שלהלן כדי לוודא שזה אכן מה שאתם רוצים לעשות, ולאחר מכן שמרו את השינויים למטה כדי לסיים את ביטול העריכה.

גרסה אחרונה הטקסט שלך
שורה 31: שורה 31:
   
 
יחד עם העובדה שאכילת השום היתה מצויה והרבה שבחים נאמרו לזכות השום, היתה התייחסות שלילית לריחו החריף של השום. בבבלי מובא בכמה מקומות הביטוי: "מי שאכל שום וריחו נודף, יחזור ויאכל שום אחר ויהא ריחו נודף?". (בבלי:ברכות נ"א א') (|בבלי:שבת ל"א ב') כוונת הביטוי היא לאדם שעשה מעשה שלילי, ואין להתיר לו להמשיך בכך או להוסיף על כך, ובעל המשל משתמש בריח השום כדוגמא לדבר שלילי שיש להמנע ממנו. <ref>שם</ref>
 
יחד עם העובדה שאכילת השום היתה מצויה והרבה שבחים נאמרו לזכות השום, היתה התייחסות שלילית לריחו החריף של השום. בבבלי מובא בכמה מקומות הביטוי: "מי שאכל שום וריחו נודף, יחזור ויאכל שום אחר ויהא ריחו נודף?". (בבלי:ברכות נ"א א') (|בבלי:שבת ל"א ב') כוונת הביטוי היא לאדם שעשה מעשה שלילי, ואין להתיר לו להמשיך בכך או להוסיף על כך, ובעל המשל משתמש בריח השום כדוגמא לדבר שלילי שיש להמנע ממנו. <ref>שם</ref>
 
==המוצא הבוטני-ארכיאולוגי==
 
[[פרופ' זהר עמר]] כתב על "השומים" בספרו [[צמחי המקרא]]: מוצאו של השום הוא כנראה ממרכז אסיה. הוא מופיע באתרים רבים החל מהאלף השני לפנה"ס. כך נמצאו בצלי שום שלמים בקרב מלך מצרי מהמאה ה-14 לפני הספירה ובקברים נוספים. במצרים נמצאו שרידים של "שום אשקלוני".
 
   
 
==פריחת השום בקדומים==
 
==פריחת השום בקדומים==

Please note that all contributions to the Family Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

ביטול עזרה בעריכה (נפתח בחלון חדש)