Family Wiki
Advertisement

ברוטר נט (מאת קפה) פורסם מאמר המסביר את הרקע לפעולות צה"ל בשומרון

שמענו כל היום בכמה וכמה כלי תשקורת היודעים כדרכם לעוות לסלף ולהציג עמדה חד צדדית, לאירועים אתמול ביצהר. כדאי באמת להבין ולדעת מה קרה שם באמת. ולשם כך הקדמה קצרה.

מח"ט שומרון בשם צה"ל החליט לבצע החזרה בפועל של כל האזורים בשטחי יו"ש הנמצאים מעבר לגדרות הישובים והדרכים המובלות להם. הכוונה היא, המח"ט וכוחותיו מונעים תנועה בכל אזורי השומרון שמורות טבע, אזורי טיול, משאבי טבע ונוף, לכל היהודים באשר הם, התנועה לדדו מותרת אך ורק בתחום ישובי יו"ש והדרכים הראשיות המובילות להם. כמובן שהערבים הפלשתים עושים ככל העולה על רוחם באזור ומסתובבים באין מפריע לכל מקום וכל אתר, פרט לישובים עצמם (אין בעיה להם למשל לעבד שטחי אדמה שכלל לא שייכים להם, מטר בודד מגדר ישוב...)

וכך בפועל מפקד החטיבה בשומרון מונע מרגל יהודית לטייל במאות ואלפי נקודות חמדה נוף וטבע, ובעיקר מורשת, מורשת תנ"ך. מורשת ארץ ישראל. אזורים שלאחר שחרור השטחים זכו לאלפי רגלים מטיילות ועשרות מחקרים וסקרי נוף.

רודפים מטיילים[]

עם פרוץ האינטפדה חדלו רגלי יהודים לפקוד את שבילי השומרון יהודה ובקעת הירדן. ואתרים ונקודות טבע רבות ומשאבי טבע חשובים, הושחתו בידי הפולש הפלשתי, אך לאחרונה מזה כשלוש שנים, החלו שוב באופן מתגבר והולך, בקבוצות ההולכות וגדולות. שוב חזרו רגלי יהודים לדלג על ההרים, לקפץ על הגבעות, לטבול במעיינות, לספוג את התנ"ך משבילי השומרון אשר בהם פוגשים כל כך הרבה סיפורי תנ"ך שהתרחשו בשביליו היפים והגדושים מורשת.

רק לפני שבועיים בכתבה גדולה בעיתון מקור ראשון למדנו על התופעה ההולכת וגדלה. ויש בצה"ל הרואים תופעה זאת לצנינים. למעשה לא הצבא, אלא כמה וכמה גנרלים בו הלוקחים לעצמם יוזמה לא להם, מתוך או אידיאולוגיה שמאלנית, או רצון להקטין ראש ולבצע פחות משימות. או מרצון לשקט תעשייתי ואי רצון לקבלת אחריות ביטחונית. ואלו החלו רודפים את המטיילים.

החוק לצד המטיילים[]

אלא שהחוק מה לעשות, עומד לצידם של המטיילים. אין שום חוק האוסר טיולים בשטחי B המרכיבים את מרבית השטחים ביו"ש. למעט שטחי A בו נאסרה הכניסה לישראלים בצו אלוף בו למעשה מצהיר צה"ל כי מאחר ואין הוא יכול לערוב לביטחונו של מטייל ישראלי בשטחים אלו הוא אוסר עליהם להיכנס (גם שם הפלייה, כי ערביי ישראל יוצאים ונכנסים חופשי ללא שננקטים כנגדם שום צעדים) הרי שלשטחי B אין שום איסור להיכנס.

התכסיס:שטח סגור[]

זאת ועוד. כאשר צה"ל רוצה למנוע מאזרחים להיכנס לאזורים מסוימים בשטחי B. הוא מכריז על השטח כשטח צבאי סגור. אלא שצו שכזה חייב להיות נחתם באופן מסודר בידי המח"ט. ולמטרה ראויה ומוגדרת (כגון סיכול פעולת טרור, פעילות צבאית מיוחדת המתרחשת באזור זה, או חשש ממשי להפרת הסדר הציבורי על ידי השוהים במקום). והוא חייב להיות תחום בזמן ומקום. וחייב לכלול את כל השוהים באותו תא שטח. כולל ערבים ובדואים וכל מרעין בישין. והוא לא איזה צו שפתאום יכול איזה קצין מקומי להחליט כי הוא מחיל אותו ומנפנף בו מרגע לרגע ובוודאי שלא למניעת טיול.

"צה"ל...ויסייע לקיום טיולים=[]

יתרה מכך, בשטחי יו"ש כל קבוצה מונחת (היינו מטעם משרד החינוך או כל גוף מונחה אחר החייב בקיום הוראות ביטחון ובטיחות בעת קיום סיורים/טיולים) חייבת בתאום טיולים מול המדור שהועמד לשם כך מטעם צה"ל. אזרחים אחרים הרי שכל קבוצה המונה מעל 12 איש צריכה גם היא (אינה חייבת) לתאם עם צה"ל את הטיול והמסלול, וזאת בכדי שצה"ל ידע כי הם בשטח, וידע לחפשם באם יקרה להם משהו, או להגיש להם סיוע חרום בכל מקרה בו ירצו ויתקשרו אז על פי המסלול שתאמו מראש ידעו היכן לחפשם. (בנוסף בשטחי אש יש חובת תאום בכדי למנוע מצב סכנת חיים..) הפקודה של צה"ל בנושא תאום טיולים פותחת, כי ככלל צה"ל יאשר טיולים ויסייע לקיום טיולים. בפועל צה"ל כיום פועל אחרת, ככלל לא יאושרו טיולים....

וזה בדיוק מה שקורה בשטח. צה"ל כושל בתפקידו בהסטת תפקידו להגנה על שלומם של אזרחי ישראל בכל מקום באשר הם, ובוודאי בעת קיום זכותם החוקית והמוסרית והברורה לטייל בכל אזורי הארץ (בוודאי כאשר שטחים אלו הם עדין בריבונות ישראלית ותחום אחריותה הביטחונית המלאה!) ומסיט את כוחותיו ברדיפה אחרי קבוצות מטיילים על מנת למנוע מהם שלא כחוק! את זכותם לטייל בארץ.

אתמול ביצהר[]

אתמול ביצהר ניסו מטיילים יהודים החוגגים את יום עצמאותה של מדינת ישראל, לטייל במעין הסמוך לישוב יצהר, ובבור הקאקים הנמצא למרגלות ובתחום שטח השיפוט של הישוב יצהר. בור קרסטי יפיפה היורד לעמוק רב וממחיש תופעה גיאולוגית מרשימה. בהחלט אתר תיירות וטיול ראוי. האתר קרוב יותר לישוב יצהר מאשר לישוב הערבי הנמצא הלאה ממנו. נשלט בראיה ותצפית על ידי המוצבים של צה"ל הנמצאים סביב לו, גם המעין. אלא שצה"ל החליט לתחום את תושבי יצהר בגטו, ואסור להם או למטיילים אחרים לעברו את תחום גדר הישוב.

התכסיס[]

אלא מה, שעל פי חוק אסור להם למנוע את הטיול, אז מה עושים, איך אומרים בצה"ל,..." מאלתרים".. או יותר נכון מתחמנים ומשקרים. כזמן ניכר טרם הגעת המטיילים למקום התרחש אירוע לא רחוק משם אשר בו חמישה ערבים מהכפר הסמוך יצאו מהכפר וידו אבנים לעבר ג'יפ של צה"ל, התצפית זיהתה כי החמישה חזרו חזרה אל הכפר, אך עבור צה"ל התחמן הנה לכם סיבה להכריז על שטח צבאי סגור. ולאחר שמנסים באופן בלתי חוקי למנוע מאזרחים לטייל אל הבור והמעין, ואלו ממשים את זכותם ומסרבים לחדול מלטייל על פי שרירות ליבו של הקצין במקום שאינו מוסמך לא על פי דין, ולא על פי דבר, להכריז על השטח כצבאי סגור. הנה נולדה הסיבה הבאה "חשש להפרת הסדר הציבורי" אתם מבינים? צה"ל הוא שהפר את הסדר, אך המטיילים הם העלולים להפר את הסדר... זה האוסר עליהם לטייל...

והנה צה"ל הכושל שהוסט מתפקידו כצבא הגנה לישראל, והפך לצבא ההתנתקות משטחי יו"ש ומניעת רגלים יהודיות מלהסתובב בהם. פגש פורעים יהודים שיצאו מיצהר וניצלו חרפה אחת, לעשות חרפה נוספת. העיזו להרים ידם! על חייל צה"ל, לזרוק אבנים וברזלים וזכוכיות ופנסי צבע על חיילי צה"ל. בהחלט פורעים שאין למעשה תאור טוב יותר לתארם, חלאות וונדלי סטים המנצלים אידיאולוגיה למטרת וונדליזם ופריקת עול ויצר. (ואין צורך לדוש בהם עוד כי התשקורת עשתה זאת מלוא הסאה וסאתיים משך היום כולו...)

לא אין כאן צדיקים בסיפור הזה (למעט המטיילים שכל חטאם שהעיזו להפריע לאידיאולוגיה הפרטית של מח"ט שומרון שריח שמאל מצחין נודף ממנו לא רק בגחמתו זו...)

ובימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה...


כתבה של חני לוז

Advertisement