Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

שיטה מחכילה - ראש העין - ניסן תשע"ב - זוהה בעזרת פורום גינון

השיטה - בטרם פריחה - כסלו תשע"ג - קדומים

פריחה מקרוב

פריחה מקרוב

שיטה מכחילה או שיטה כחלחלה (שם מדעי: Acacia saligna או Acacia cyanophylla) היא מין של שיטה הגדל בדרום-מערב אוסטרליה. המין הובא לארץ ישראל בשנות העשרים של המאה העשרים, לצורך ייעור, גינון, ייבוש ביצות ועצירת חולות נודדים, ומאז החל להתפשט ברחבי הארץ. כיום, המין נפוץ מאוד מצפון הארץ ועד צפון הנגב, ונחשב לאחד הצמחים הפולשים המזיקים ביותר בישראל.

העלים הם ירוקים עם גוון כחלחל

תיאור הפריחה[]

השיטה המכחילה היא עץ או שיח בעל מספר גזעים, עלים מכחילים, ופריחה כדורית צהובה (הפריחה בחודש אפריל). העלה הוא למעשה גלגול של פטוטרת העלה, המכונה "פילודניום".

תפוצה[]

המין נוטה לגדול בכל מקום בו אירעה הפרעה של הקרקע, כמו לאורך צידי דרכים חדשות. זרעיו מופצים על ידי נמלים, הגוררות אותם אל קיניהן, וניזונות מהמעטפת שלהם. כשהקרקע מופרעת, הזרעים מגיעים אל פני הקרקע ונובטים. לעתים ניתן למצוא מאות נבטים חדשים סביב פרטים בוגרים. הפרטים הצעירים גדלים במהירות רבה, לעתים יותר ממטר בשנה.

המין מהווה פולש חמור בארצות נוספות בעלות אקלים ים-תיכוני: בדרום אירופה, בקליפורניה ובדרום אפריקה.

נזק ה"פולשן"[]

בתור מין פולש, השיטה המכחילה גורמת נזק רב לשטחים אליהם היא פולשת. למין יכולת ייחודית לקלוט חנקן מהקרקע, כמו שאר מיני הקטניות. ההצללה וניצול המים והנוטריינטים בקרקע, שגורמת השיטה המכחילה, מונעים את גדילתם של מיני צמחים אחרים בקרבתה. האפקט חמור במיוחד בבתי גידול חוליים, בהם התפשטות השיטה המכחילה הביאה לשינוי דרסטי באחוזי כיסוי הצומח, ועקב כך לעצירת החולות הנודדים ולהצללה נרחבת - תופעות המשנות את בית הגידול לחלוטין. בית גידול אחר שנפגע קשות על ידי השיטה המכחילה הוא נחלים - השתלטות המין על גדות נחלים גורמת לקריסת הגדות ולפגיעה בתוואי הנחל.

מיגור הפלישה של השיטה המכחילה בישראל מהווה משימה קשה ביותר. אפילו עקירת הצמח בשלמותו אינה מספקת, משום שהוא מייצר בנק-זרעים בקרקע, העמיד למשך כ-50 שנה.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement