Family Wiki
Advertisement

הרצאה השנייה על עכו בסדרת ההרצאות של רשות העתיקות בשיתוף מרכז סיור ולימוד גליל.שימור עכו העתיקה כעיר מורשת עולם המרצה: רענן כסלו

עכו up down - בין חפירה לשימור 30 שנות מחקר - שימור עכו העתיקה כעיר מורשת עולם רענן כסלו, רשות העתיקות סדרת ההרצאות בשיתוף המכללה האקדמית גליל מערבי ומרכז סיור ולימוד גליל

אתרי התיירות

אתר מורשת עכו.png
Advertisement