19.9 25.4 16.7 23.9 27.3 34.6 22.0 81.7 24.1 87.2

לפי מחוז ונפה סך הכל בקמ"ר
באחוזים
מגורים חינוך והשכלה בריאות ורווחה שרותים ציבוריים תרבות ופנאי מסחר תעשייה ותשתיות תחבורה מבנים חקלאיים שטח פתוח ציבורי יער וחורש חקלאות שטח םתוח אחר
סך הכל 22,052
100.0
2.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 1.4 0.0 0.7 0.4 11.5 18.4 64.5
מחוז ירושלים 652
100.0
7.0 0.4 0.1 0.5 0.2 0.1 1.5 0.1 0.8 0.7 55.4 14.9 18.3
מחוז הצפון 4,635
100.0
3.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 2.0 0.0 0.8 0.4 26.0 28.2 39.2
נפת צפת 669
100.0
2.6 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 2.4 0.0 1.0 0.2 32.9 32.1 28.4
נפת כנרת 695
100.0
2.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 1.0 0.0 0.6 2.1 22.4 28.3 43.1
נפת יזרעאל 1,191
100.0
4.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 3.6 0.0 1.7 0.1 21.3 52.6 16.2
נפת עכו 927
100.0
5.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 2.1 0.0 0.6 0.3 59.4 23.1 8.4
נפת גולן 1,153
100.0
0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 0.1 2.3 6.9 89.2
מחוז חיפה 864
100.0
10.1 0.4 0.1 0.3 0.2 0.3 4.0 0.1 1.5 0.7 40.8 24.0 17.5
נפת חיפה 294
100.0
13.5 0.8 0.2 0.7 0.3 0.7 7.0 0.2 0.3 1.1 47.6

15.0 || 12.6

נפת חדרה 570 100.0 8.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 2.5 0.0 2.1 0.4 37.3 28.7
מחוז המרכז 1,293 100.0 12.4 0.5 0.1 0.4 0.3 0.3 4.3 0.1 3.4 0.7 11.7 40.4
נפת השרון 348 100.0 12.9 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2 2.5 0.1 7.7 0.6 5.8 52.5
נפת פתח תקווה 283 100.0 18.5 0.8 0.2 0.6 0.3 0.4 4.5 0.1 2.4 1.0 14.1 33.2
נפת רמלה 338 100.0 8.0 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 6.1 0.0 1.6 0.5 18.5 36.9
נפת רחובות 324 100.0 11.4 0.6 0.1 0.3 0.2 0.3 4.1 0.1 1.5 0.9 8.7 37.2
מחוז תל אביב 172 100.0 40.0 2.7 0.8 2.6 1.2 1.7 6.9 0.8 0.3 5.9 3.7 11.4
מחוז הדרום 14,436 100.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.4 0.2 3.2 13.1
נפת אשקלון 1,265 100.0 2.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 2.2 0.0 1.4 0.3 14.7 54.0
נפת באר שבע 13,171 100.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 0.2 2.1 9.2


המקור:הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.